„Jsme připraveni naočkovat až 150 lidí denně s tím, že v případě potřeby a dostatku vakcín se může kapacita navýšit. Věřím, že zřízením očkovacího centra přispějeme k rychlejší proočkovanosti tisíců obyvatel Novoborska,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Očkování probíhá v předsálí divadla, vstup je zajištěn od autobusového nádraží. Centrum bude prozatím v provozu v pracovní dny od 10 do 16 hodin. O pacienty se postarají dva očkovací týmy z Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově. Podle Dvořáka zajišťuje provoz centra město. Administrativní část pokryje dobrovolníky z řad zaměstnanců městského úřadu, zajistilo rovněž kompletní vybavení a počítačové zabezpečení.

Registrovat se mohou zatím zájemci z řad seniorů 70+, zdravotníci, osoby s chronickým onemocněním a zaměstnanci v kritické infrastruktuře. K očkování se nelze přihlásit přímo na místě, ale je nutná výhradně registrace v centrálním registru na webu https://registrace.mzcr.cz/. Při výběru místa očkování v rámci procesu registrace je třeba zvolit v seznamu očkovacích míst Nový Bor.