Už od poloviny srpna mohou řidiči jezdit po novém povrchu na trase z Doks do Břehyně. Rekonstrukce úseku dlouhého 1200 metrů začala letos v březnu a stála přes 30 milionů korun.

„V rámci rekonstrukce silnice se opravil jeden propustek, vznikla dvě nová nástupiště, vyrostly dva nové zálivy a samozřejmě se opravil i povrch vozovky. Došlo také k napojení přilehlé komunikace k tamnímu penzionu a starý nájezd od Doks byl osazen balisety. To sníží rychlost automobilů a pro řidiče to znamená mnohem větší bezpečnost při jízdě,“ uvedl při pondělním slavnostním otevření silnice statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

Kompletní rekonstrukce se dočkal také most ev. č. 270-005, který se nachází v v památkově chráněné lokalitě. „Zásah do skalního podloží a obložení spodní stavby mostu byly tudíž prováděny pod dohledem Národního památkového ústavu. Žádné výrazně komplikace se ale neobjevily,“ dodal Sviták.

Výstavba větrného parku má v Brništi zelenou.
Větrná energie má v Brništi zelenou. Rozhodli o tom v anketě sami obyvatelé

Ve středu 27. září se pro veřejnost otevřela silnice mezi Velkým Grunovem a Velkým Valtinovem. Práce zahrnovaly i výstavbu tří opěrných zdí o délkách 15, 42 a 53 metrů, 11 propustků a rekonstrukci dvou mostů. Modernizace tříkilometrového úseku byla kvůli zimní přestávce rozdělena na dvě fáze.

Nekomplikovanější byla obnova mostu přes železniční trať Česká Lípa – Liberec. Původní šel kompletně k zemi a nahradil ho nový most s unikátní technologií výstavby z prefabrikovaných dílů, tzv. LEGO most. „Technologie výstavby opěr z prefabrikovaných dílců byla přizpůsobena minimalizaci doby výluky na trati. Jedná se o unikátní technologii navrženou projektantem, kdy montáž opěr musela proběhnout během pěti dnů. To se nám nakonec také díky dobré přípravě stavby podařilo,“ dodal za zhotovitele oblastní ředitel Metrostav Infrastructure.

V další etapě by se měla dočkat rekonstrukce i zbývající část silnice z Velkého Valtinova do Jablonného v Podještědí. Liberecký kraj spravuje 477,8 kilometru silnic II. třídy a 1 583,5 kilometru silnic III. třídy. V letošním roce má na rekonstrukce a opravy více než 1,17 miliardy korun. Využívá také dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu.