V první pětici škol, jejichž žáci zvládali za posledních pět let zkoušky jak z češtiny, tak matematiky s nejvyšší úspěšností v českolipském okrese, jsou podle údajů ze zdrojového portálu prijimacky.ai a Cermatu školy z České Lípy a Nového Boru.

Vysoká úspěšnost žáků u přijímaček ještě neznamená, že taková škola je ta nejlepší. Z prostých statistických údajů totiž nelze přesně zjistit, zda se na přípravě žáka k přijímačkám podílela pouze škola, nebo ho k důležitému životnímu kroku připravili, třeba i připlacením soukromého doučování, jeho rodiče.

Před základní školou Dr. Miroslava Tyrše v Mánesově ulici v České Lípě stojí vysoký blonďatý muž, čeká na svou dvanáctiletou dceru a vůbec netuší, že žáci z této školy jsou dlouhodobě jedni z nejúspěšnějších u přijímacích zkoušek na střední školy v okrese z matematiky. A špatně si nevedou ani v českém jazyce. „Vždycky je to podle učitelů,“ překvapeně konstatuje zmíněný muž, který se reportérce Deníku představil jako Jaroslav Novák.

Tady válí v matice

Nejúspěšnější školy na Českolipsku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Pátova Česká Lípa     49,27
ZŠ Dr. M. Tyrše, Č. Lípa  44,32
ZŠ Partyzánská Č. Lípa   42,08
ZŠ a MŠ Klíč Česká Lípa  41,97
ZŠ U Lesa Nový Bor       40,97

Tento úspěch však nebyl zadarmo. Podle ředitele školy Antonína Lačného je to výsledkem řady rozhodnutí. „Pokud bychom měli vypíchnout nejzásadnější body k tomuto úspěchu, pak na prvním místě je zcela bez pochyb kvalitní, stálý, zkušený a kvalifikovaný pedagogický sbor. Takový, který se nebojí do výuky zařadit inovativní metody,“ říká Lačný.

Škole se také velmi osvědčila podpora výuky v hlavních předmětech, a to jak navyšováním hodinové dotace, tak i zapojováním se do grantů a výzev, které tuto oblast vzdělávání podporují. Podstatná je také možnost porovnat se svými vrstevníky a získat zpětnou vazbu.

„K tomu používáme pravidelné testování od certifikovaných společností z profilových předmětů. Tímto získáváme informace, které nám pomáhají zjistit, kde jsme dobří a kde nás tlačí bota. A pak následně na to reagovat,“ doplňuje ještě ředitel. Do budoucna by si přál, aby byl pedagogický sbor pokud možno stálý.

Zdroj: Ladislava Sdrzallek

V češtině je druhá nejlepší škola na Českolipsku ZŠ U Lesa z Nového Boru. I zde stál úspěch spoustu systematické práce po celou dobu školní docházky. Vyšší důraz zde na žáky kladou především od chvíle přestupu na druhý stupeň.

Jako stavět domeček

Ředitelka novoborské školy Ivana Kolčová vysvětluje, že předměty k přijímacím zkouškám, tedy český jazyk a matematika, se na jejich škole učí návazně a postupně se nabalují. „Já osobně to přirovnávám k domečku, protože bez základů nepostavíme přízemí a bez přízemí patro,“ zamýšlí se.

V deváté třídě následně každoročně realizují pro zájemce od začátku října až do samotných přijímaček cílenou přípravu formou kroužků. Prochází a opakují učivo, trénují typové úlohy testu, ale i práci s časem. V závěru přípravy absolvují deváťáci projektový den

Tady válí v češtině

Nejúspěšnější školy na Českolipsku dle výsledků přijímaček (v procentech)

ZŠ Pátova Česká Lípa     61,35
ZŠ U Lesa Nový Bor       58,55
ZŠ náměstí Míru N. Bor  57,64
ZŠ Dr. M. Tyrše Č. Lípa   56,87
ZŠ Slovanka Česká Lípa  56,51

„Přijímačky na nečisto“, kdy s cvičnými testy zcela kopírují ostrý den přijímacích zkoušek. Ředitelka se netají tím, že na žáky kladou vysoké nároky. „Jsme možná přísnější, ale naši žáci jsou dobře připraveni na zvládnutí přijímacích zkoušek a přestup na střední školy,“ říká.

Absolutním vítězem v obou disciplínách je pak základní škola v Pátově ulici v České Lípě, kde matematikářka spolupracuje s autory učebnic a podílí se i na SCIO testech. Ředitel školy, Petr Jonáš vidí skvělé výsledky především ve skloubení tří základních atributů, zájmu žáků o učivo, podpoře jejich rodin a poctivé práce pedagogického sboru.

„Na škole je, aby pro společné úsilí vytvořila prostor a podmínky, ať už dělením hodin, nabídkou hodin doučování a příprav, či systematickou prací výchovné poradkyně Lenky Rychterové s žáky a jejich zákonnými zástupci,“ říká muž ve vedení k nadprůměrným výsledkům svých žáků.

Učitelka matematiky Olga Šustková si úspěch vysvětluje v možnosti žáků se již od 7. třídy dobrovolně zapojit do intenzivní dlouhodobé přípravy, která probíhá formou týdenního písemného individuálního doučování s následnými konzultacemi. To vše po dohodě s rodiči a jejich účinnou spoluprací.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Má rovněž s výukou matematiky dlouholeté zkušenosti a za sebou mnoho let ve funkci okresní metodičky i jako předsedkyně matematických soutěží, spolupracuje s autory učebnic tohoto předmětu a je spoluautorka SCIO testů. Za hlavní považuje poctivou přípravu učitele, důslednost a dobrý vztah s žáky.

Zástupkyně ředitele Alena Jurkuláková a Jitka Havlasová stojí za úspěchem z českého jazyka. Havlasová považuje kromě ochoty žáků učit se a plnění zadaných úkolů, chuť překonávat nevyhnutelné dílčí překážky.

„Na mě potom je tento zdravý základ podporovat. Při přípravě na přijímací zkoušky mi pomáhají dělené hodiny, na nichž žáci plní typové úlohy, které se v testech objevují,“ říká a doplňuje, že i ona se neustále vzdělává.

„Ráda využívám placené materiály z různých učitelských serverů, které výuku trochu ozvláštňují, i když vzhledem k náročnosti jednotné přijímací zkoušky na hraní mnoho času není,“ říká na závěr.

Podle čeho jsme školy vybírali? 

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.

Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia 

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat