Opravy a rekonstrukce proběhly na řadě základních škol v průběhu letních prázdnin. Žáky čeká v novém školním roce řada vylepšení.
„Na Základní škole Sever proběhla kompletní rekonstrukce střešního pláště včetně opravy části fasády přiléhající k ploché střeše nad šatnovým blokem,“ uvádí místostarosta Jan Stejskal. Práce budou dokončeny do konce měsíce srpna a náklady na tuto investiční akci jsou vyčísleny na 1 088 000,- Kč.
Oprava střešního pláště nad středními pavilony a dále opravy, očištění a nátěry atikové plechy proběhly na ZŠ Špičák. V tomto případě se jedná o pokračování prací z loňského roku, kdy byl stejným způsobem ošetřen střešní plášť nad vstupním traktem a spojovacími krčky do středního traktu. Náklady jsou vyčísleny na 725 000,- Kč.

„V neposlední řadě se v České Lípě pracuje také na Základní škole Jižní , konkrétně na opravě vodovodního řádu, který si vyžádá dvě stě dvacet tisíc korun,“ doplnila mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.
V České Lípě nezůstává stranou ani Základní umělecká škola. Na počátku prázdnin zde proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v prvním nadzemním podlažím za přibližně 322 000,- Kč.

V Novém Boru se nejvíce změnila ZŠ v Arnultovicích, v níž probíhaly stavební úpravy nezbytné pro otevření oddělení mateřské školy. Úpravy jsou dokončené, školka vybavená a byla otevřena už 27. srpna.
„Zkrátka nepřišli ani školáci. Mají novou šatnu před tělocvičnou. Řemeslníci pracovali také ve školní kuchyni a družině. Rekonstrukcí zde prošly rozvody studené vody, byla zrekonstruovaná vnitřní kanalizace, sociální zařízení, došlo na nové obklady stěn a dlažby,“ shrnul starosta Jindřich Mareš. Zmiňuje i novou střechu na části budovy, ve které sídlí základní škola praktická.

Změny dozná také vybavení některých tříd ZŠ náměstí Míru a ZŠ U Lesa, poněvadž město musí respektovat vyhlášky ministerstva školství, tělovýchovy a sportu a ministerstva zdravotnictví, které jsou zaměřené na hygienické požadavky pro vybavení škol. „Základní škola U Lesa dostala letos od města dva miliony korun na zakoupení lavic a zhruba totéž množství peněz získala ZŠ náměstí Míru i když nadvakrát – loni v listopadu přes milion korun a letos v červenci dalších devět set tisíc korun,“ upřesňuje Iveta Plechatá z odboru školství, kultury a sportu MěÚ v Novém Boru.

V novém školním roce 2008/2009 zahájí povinnou školní docházku v českolipských základních školách celkem 415 zapsaných žáčků. Budou otevřeny také dvě přípravné třídy, a to na Základní škole 28. října.
Do šesti prvních tříd usednou v září prvňáčci tří novoborských základních škol. V loňském roce byla co do počtu dětí největší ZŠ náměstí Míru, kterou navštěvovalo 587 dětí, a po ní následovala ZŠ U Lesa, kam docházelo 559 žáků. Do nejmenší novoborské školy, která má pouze první stupeň, ZŠ v Arnultovicích, chodilo celkem 85 dětí.
Ředitelé škol sice vědí, kolik dětí přišlo se svými rodiči k zápisu a v kolika případech požádali rodiče o odklad povinné školní docházky, ale počty žáků budou upřesněné až po prvním září.