„Práce pedagogů je nesmírně náročná, navíc mám pocit, že je rok od roku těžší. Je stále složitější umět děti zaujmout a poutavým způsobem jim látku vysvětlit, složité je řešit vztahy mezi dětmi ve třídě i vztahy s rodiči. Je to práce nesmírně psychicky, ale i fyzicky náročná. Jsem proto přesvědčena, že je nutné práci našich učitelů oceňovat a jsem vděčná, že k tomu mám každý rok příležitost. Vážím si práce všech pedagogů, kteří naše děti vzdělávají, vychovávají, vštěpují jim správné hodnoty a tím jim pomáhají orientovat se v dnešním uspěchaném světě,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Všichni nominovaní učitelé obdrželi na slavnostním večeru pamětní plaketu, pamětní list, a především flash disk s video medailonkem, který o každém jednotlivém nominovaném natočil přímo s žáky a kolegy Rudolf Živec. Speciální plaketu si odnesly také Lenka Rychterová a Dana Charvátová, které k plaketě navíc každá získaly voucher na víkendový wellness pobyt pro dvě osoby. Vítězka Barbora Švédová pak získala šek na finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun.

Studentskou část Mistrovství světa v broušení skla 2023 ovládly studentky novoborské sklářské školy Kristýna Heřmánková, Adéla Krejzová a Kateřina Kořinská.
Studentky z Nového Boru ovládly Mistrovství světa v broušení skla 2023

Titul Českolipského pedagoga roku uděluje město Česká Lípa již od roku 2009. V loňském roce jej získala Věra Brázdová, zástupkyně ředitelky v ZŠ, PrZŠ a MŠ Moskevská.

Seznam všech letošních nominovaných:
Mgr. Lenka Rychterová - Základní škola Pátova Božena Grosmutová – Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Mgr. Andrea Meďášová- Základní škola Partyzánská Mgr. Hana Broulíková - Základní škola Slovanka Mgr. Kateřina Krenická - Základní škola a Mateřská škola Jižní Mgr. Pavel Pohorský - Základní škola Školní, Sever Mgr. Iveta Honzejková – Základní škola 28. října, Špičák Mgr. Dominika Holubová – Základní škola Šluknovská, Lada Mgr. Dana Charvátová – Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola Moskevská Jiřina Jeništová – Základní umělecká škola Česká Lípa Marta Marčišinová – Mateřská škola Arbesova Ivana Landovská – Mateřská škola Pastelka Eliška Konrádová – Mateřská škola Severní Barbora Švédová – Mateřská škola Bratří Čapků

Ocenění:

Mgr. Lenka Rychterová (ZŠ Pátova) Ocenění za mimořádný přínos ve výchově a vzdělávání dětí Na škole v Pátově ulici pracuje 16 let a již několik let tam zastává funkci výchovné a kariérové poradkyně. Pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů však neposkytuje pouze žákům, ale také jejich rodičům a ochotně poradí i svým kolegům. Pro Pátovku představuje také oporu při integraci žáků cizinců, které rovněž učí češtinu.

Mgr. Dana Charvátová (ZŠ, PrZŠ a MŠ Moskevská) Ocenění za mimořádný přínos ve výchově a vzdělávání zdravotně handicapovaných dětí V oboru speciální pedagogiky patří ke špičkovým pracovníkům a od letošního roku zastává funkci zástupce ředitele pro pracoviště Jižní, kde se vzdělávají zdravotně handicapované děti. Po řadu let je oporou zdejšího učitelského sboru, který do své pedagogické práce musí kromě znalostí vkládat také spoustu lásky, pochopení a fyzické i psychické odolnosti.

Barbora Švédová (MŠ Bratří Čapků) Pedagog roku 2023 Již šest let pracuje na pozici asistentky pedagoga v MŠ Lada, kde pomáhá dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Ke každému dítěti přistupuje s empatií, porozuměním a trpělivostí. S citem, sobě vlastním, mu pomáhá s adaptací na nové prostředí. Dává mu tak čas, aby se zorientovalo a začlenilo. Zajímavostí je, že je nejenom skvělou pedagožkou, ale i trojnásobnou mistryní republiky v krasobruslení.