Jindřiška Pomikálková, ředitelka základní, praktické a mateřské školy, zakladatelka speciálních tříd pro těžce handicapované a pro autistické děti ve městě, se stala českolipským pedagogem roku 2018.

Ocenění jí na setkání všech nominovaných pedagogů na Den učitelů předala starostka města Romana Žatecká. „Ceníme si vašich organizačních schopností, ceníme si vašeho přístupu k žákům, ceníme si, co všechno jste udělala pro speciální školství a českolipské rodiny dětí s vážným zdravotním handicapem. Je toho nesčetně, čeho všeho si na vás vážíme,“ řekla starostka města směrem k oceněné Jindřišce Pomikálkové, která v letošním roce odchází do důchodu.

Jindřiška Pomikálková je v oblasti pedagogiky uznávanou a erudovanou odbornicí, jejíž věhlas přesahuje region Českolipska. Po studiu na vysoké škole odstartovala svou pedagogickou praxi ve Zvláštní škole v Čimicích. Ve speciálním školství v našem městě působí od roku 1986. Nejprve jako učitelka, od roku 1990 jako zástupkyně ředitele školy a od roku 1997 řídí školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ke které postupně přibyla také MŠ v Nerudově ulici a po sloučení se speciální školou Radost ještě dvouletá střední praktická školka.

Před více jak 20 lety založila v České Lípě také první speciální třídy pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením a v posledních letech pro žáky s autismem. Paní ředitelka tak několik let řídí organizačně velmi náročnou práci na čtyřech školských pracovištích. Přesto zůstává usměvavou a empatickou ženou, kterou bude velice těžké v ředitelské židli nahradit, což si uvědomují její kolegové, rodiče žáků i město.

„Bude se mi těžko odcházet, protože jsou to moje děti. Je to ocenění nejen mé práce, ale všech lidí, kteří se mnou spolupracují, a já už teď vím, že se mi bude hodně stýskat. Doufám, že si mě tam ještě chvilku nechají,“ uvedla s úsměvem Jindřiška Pomikálková a dodala: „Všem učitelům přeji, aby se jim v jejich práci dařilo a mohli zažít ten pocit, jaký právě prožívám teď.“

Celkem bylo školami, školskou komisí a městem nominováno 15 pedagogů, tři další pak byli nominováni učiteli ve výslužbě na zvláštní ocenění, kterého se dostalo Antonínu Lačnému, řediteli ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a významným pedagogům let minulých Marii Truncové a Petru Truncovi.

Letos byli nominovaní pedagogové rozděleni do tří kategorií a ocenění získali:

Za dlouholeté zásluhy a přínos pro vzdělání a výchovu dětí – Alena Kudrnová, ZŠ Šluknovská
Za inovativní přístup ke vzdělávání a výchově dětí – Jiří Vosála, ZŠ Školní
Za zajímavý počin v oblasti vzdělávání a výchovy dětí – Petra Plíhalová, ZŠ Klíč.

Jindřiška Pomikálková (vlevo), ředitelka základní, praktické a mateřské školy, zakladatelka speciálních tříd pro těžce handicapované a pro autistické děti ve městě, se stala českolipským pedagogem roku 2018. Cenu jí předala starostka města Romana Žatecká.„Před čtyřmi lety jsme začínali se skromným obřadem, v té době jsme ocenili jen jednoho pedagoga a neměli jsme pocit, že tím zasahujeme celé spektrum. Proto jsme letos nově zavedli tři kategorie, které nám umožnily ocenit jednak učitele za dlouholetou práci, ale i učitele mladší, kteří přinášejí nové, netradiční přístupy do vzdělávání. Novinkou je i zvláštní ocenění, které navrhli učitelé ve výslužbě. Vrcholem samozřejmě zůstává pedagog roku,“ objasnila nový model předání ocenění Romana Žatecká.