Částku dvacet tisíc pak získali hned tři žadatelé. Spolek Krok pro všechny generace peníze využije vzdělávací víkend pěstounů s dětmi, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých nakoupí sedačku a Jaroslav Tatarkovič peníze utratí za výdaje spojené s provozem Obory Skalice. Farní charita Česká Lípa získala 16 000 na organizaci Dne pro náhradní rodičovství. Suma 6 000 korun pomůže zahrádkářskému svazu uspořádat výstavu výpěstků.