Dnes, v úterý 20. prosince v odpoledních hodinách, začíná v kavárně Florian v českolipské ulici Prokopa Holého předprodej vstupenek. Ti nejrychlejší ušetří.
„Prvních padesát vstupenek bude stát 120 korun, zbytek je za 180 korun," říká vedoucí střediska Řetěz Jan Starý, mezi skauty též známý jako Čmelák.

VÝSTAVA

Archiv a kroniky českolipského střediska jsou plné historických materiálů. Historické fotografie, výbava a další relikvie z dlouhé, byť po hříchu přerušené historie českolipského skautingu, budou moci zájemci spatřit na speciální výstavě, která stejně jako ples proběhne v prostorách KD Crystal. Událost 24. února příštího roku bude také jakousi slavnostní vernisáží.

„Místním skautským hnutím prošlo velmi mnoho tváří a připravovaná slavnost je právě pro ně a zároveň pro všechny vedoucí, kteří svojí činnost pro skauting vykonávají a vykonávali zcela dobrovolně," říká Starý a vyzývá širokou veřejnost, aby zprávu o výroční výstavě a následném plese šířila mezi všechny, kdo místním střediskem prošli. Od znovuobnovení v roce 1990 to bylo více než 1350 členů. „Celkový počet od roku 1921 už asi nikdo nedohledá," říká Starý.
Skaut, organizace která v posledních letech zažívá jistou obrodu, vychovává mladé lidi k příkladnému vztahu k přírodě i ostatním lidem. Specifické jsou i jejich tábory, kde je nouze o výdobytky moderní doby.

„Jedním z výchovných principů Junáka je právě návrat do přírody a nauka postarání se o sebe sama. Ve zkratce to znamená, že celý tábor si skautský oddíl staví sám uprostřed lesů a luk. Tábor musí mít kuchyni, jídelnu, zázemí pro nepřízeň počasí, latrínu, umývárnu, sklad potravin a taky stožár pro vyvěšování státní vlajky," říká vedoucí skautů Jan Starý s tím, že se skauti naučí pracovat se dřevem, loupat brambory, vařit, vážit si pitné vody a také zvládat krizové situace při nepřízni počasí. Mají tak prý oproti svým vrstevníkům obrovské výhody, které současná uspěchaná společnost vyžaduje.