Nebyla však vyčerpána celá suma peněz, která je na dotace v letošním roce připravena. Stále otevřený zůstává ještě dotační program na podporu zdravotních služeb, kde je připraveno dalších 1,5 milionu korun.

Do tohoto programu mohou žadatelé své žádosti podávat až do 30. června. Individuální dotace obdržely Autoklub Bohemia Sport, Dětský diagnostický ústav Liberec a Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě.