Dodávky po střechu napěchované měřicí technikou, z jejíchž střech se tyčily mohutné sloupy osazené senzory, mohli od středy 18. října pozorovat obyvatelé České Lípy v pěti lokalitách, kde měřicí technika zaznamenávala po 24 hodin stav ovzduší. Kompletní výsledky včetně hloubkové vědecké analýzy a dosazení do kontextu budou známy v prvním čtvrtletí příštího roku.

Data z pěti vybraných míst, kde probíhalo měření, lze přibližně aplikovat i na další obdobné lokality ve městě „Snažili jsme se pro měření vybrat reprezentativní místa," řekla Pavla Procházková z krajské hygienické stanice. Například u školy v Partyzánské ulici je víc lokálních topenišť, Pod Holým vrchem ukáže měření vliv průmyslové zóny a lokálních topenišť.

Měřilo se také v ulici 28. října, kde je dominantním znečišťovatelem doprava na průtahu městem a u obchodního domu Banco se měření soustředí také na vliv dopravy a na situaci v centru města. Podle výrazu pracovnice, která ukládala filtr zaznamenávající kovy v ovzduší z poslední zmíněné lokality, lze soudit, že se zde nedočkáme příznivých čísel. Ale jak už bylo uvedeno, na konečné výsledky si musíme pár měsíců počkat.

Co měřili?

Během měření vědci zjišťovali kromě výše zmíněných těžkých kovů v ovzduší, také koncentrace oxidů síry, dusíku a uhlíku, polétavého prachu, polyaromatických uhlovodíků, ale také například kolísání znečištění v průběhu dne.

Znečištění ovzduší podle odborníků poškozuje zdraví. Délku lidského života zkracuje průměrně o více než osm měsíců a v nejvíce znečištěných městech a oblastech dokonce o více než dva roky. „Měření znečištění ovzduší se provádí v podzimních měsících, kdy je počasí nejstabilnější a vzhledem k ochlazení už také domácnosti topí," říká Helena Žaganová z krajského odboru životního prostředí.

Ovzduší ve městě měřil v roce 2013 i Český hydrometeorologický ústav. Zjistil, že největší problémy způsobuje prach. „Problém je, že bylo krátké a popisuje situaci diskontinuálně na třech místech," říká vedoucí národní referenční laboratoře pro vnitřní a vnější ovzduší Bohumil Kotlík. Nové měření by podle Kotlíka mělo poskytnout ucelený obrázek o situaci ve městě.

„Uděláme otisk situace a její změny v průběhu dne. Pokud popíšeme výrazné ranní špičky v souvislosti s lokálními topeništi, pokud popíšeme dopravní špičky, pokud je budeme schopni identifikovat a zařadit do kontextu, tak jsme schopni dát podklady pro případnou nápravu a případná opatření ke zlepšení situace v České Lípě," dodal Kotlík.