Patří mezi nejvýznamnější žijící osobnosti města. Mezi největší pamětníky, ale především k nevelké skupině těch, kteří po celý život vytvářeli hodnoty ve prospěch svého města nebo jeho nejbližšího okolí.

Břetislav Vojtíšek, bývalý dlouholetý ředitel Okresního vlastivědného muzea v České Lípě a významný historik, památkář i publicista a čestný občan České Lípy, se v minulých dnech dožil 85 let.

Jeho významné životní jubileum připomněla v sobotu přednáška Muzeum v čase normalizace, kterou při této příležitosti uspořádal Vlastivědný spolek Českolipska Klub přátel muzea.

Břetislav Vojtíšek po dokončení gymnaziálních studií studoval filosofii, historii a archeologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Později své odborné znalosti rozšířil vysokoškolským postgraduálním studiem muzeologie, etnografie a historické archeologie.

Od začátku 50. let, kdy přišel spolu se svou manželkou Marií do České Lípy, se oba věnovali regionální historické práci v okresním vlastivědném muzeu a v okresním archivu. V koncepci Břetislava Vojtíška se muzeum mělo stát institucí, která by komplexně přispívala ke kulturnímu dění v regionu a i k osvětové práci.

Jak v sobotu připomněl historik Ladislav Smejkal návštěvníkům besedy, byl Břetislav Vojtíšek autorem podstatné části stálé historické expozice českolipského muzea a vytvořil také dlouhou řadu výstav věnovaných hmotné kultuře Českolipska. Výstavy představily rovněž řadu současných výtvarných umělců. V muzeu byl zřízen přednáškový sál a koncertní síň.

Břetislav Vojtíšek byl po dlouhá léta památkovým konzervátorem a spolu s manželkou pracovali v památkové komisi. Díky jejich úsilí byla zachráněna řada historických památek.

Lidová architektura

Rozsáhlá je i publikační činnost jubilanta. Některé práce byly určeny odborným zájemcům, jiné přinášely poznatky z náročného bádání zpracované pro širší veřejnost. Převládá téma lidové architektury, venkovských a dělnických obydlí, ale věnuje se i hradním objektům, sochám a kartounovým vzorníkům. Pojednání o severočeské lidové architektuře je publikováno mimo jiné v německém sborníku Umgebinde.

V letošním roce se dočkala vydání kniha Kravaře v Čechách s dvěma statěmi Břetislava Vojtíška o obydlích v Kravařích a v okolních vesnicích a o Vísecké rychtě právě jedné ze zachráněných památek. V současné době pan Vojtíšek připravuje k tisku další svou práci ve druhém rozšířeném vydání mezinárodním autorským kolektivem zpracovaného česko-německo-polsko-srbského slovníku odborných termínů k podstávkovým domům.

Podrobnější seznam publikací je v Lexikonu současných českých historiků vydaném Historickým ústavem ČSAV a dalších bibliografiích.

Břetislav Vojtíšek • narodil se 28. září 1928 ve slovenské Trnavě
• vystudoval filosofii, historii a archeologii na Karlově univerzitě
• v roce 1952 se stal ředitelem českolipského muzea, pro které se mu podařilo získat objekt augustiniánského kláštera a které vedl dlouhých 36 let
• v roce 2000 byl se svou ženou Marií Vojtíškovou (†2012), dlouholetou ředitelkou státního archivu v Lípě, jmenován čestným občanem města
• je autorem a spoluautorem řady historických a vlastivědných publikací o Českolipsku