„Cestovat s rodiči mohou děti do patnácti let, které jsou zapsané v cestovním pase rodičů do 31. srpna 2006. Avšak děti zapsané od 1. března 2008, mohou vyjet s rodiči na jeden pas pouze do deseti let,“ upozorňuje Kateřina Amrichová, tisková mluvčí MěÚ v České Lípě a doporučuje, aby se o podmínkách vstupu a pobytu nezletilých dětí mimo EU lidé informovali u zastupitelského úřadu daného státu.

Rodiče si musí zjistit, že dítě smí vstoupit do země, pokud je pouze zapsané v jeho cestovním dokladu. Je dobré znát, zda je nutný souhlas druhého rodiče, jestliže dítě cestuje jen s jedním z nich. Popřípadě, pokud cestuje dítě samo nebo v doprovodu cizí osoby, zda je zapotřebí souhlas rodičů.

Do zemí EU lze cestovat na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Je snadnější putovat na občanský průkaz s odděleným rohem.
„Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud rodič cestuje pouze se svým občanským průkazem společně s dítětem, pak je vhodnějsí, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče,“ vysvětluje Kateřina Amrichová s tím, že není od věci si před zahraniční cestou zjistit, zda nebyly pozměněny podmínky pro vstup a pobyt.