Dobrovolnické centrum po zkušenostech z jara opět připravilo službu, která cílí na osamocené seniory, matky samoživitelky a lidi se zdravotním znevýhodněním na Českolipsku. Jedná se o mimořádnou pomoc s nákupem potravin a drogerie. „Objednávky fungují přes telefonní linky, na kterých jsme schopni poradit a nasměrovat jednotlivce k vyřešení i dalších případných problémů,“ vysvětlila ředitelka českolipské farní charity Eva Ortová.

Krizovou linku pro seniory spustili také v Novém Boru, oproti jaru ale slouží k odlišnému účelu. „Tehdy jsme jejím prostřednictvím zajišťovali například dobrovolníky na dovážku jídla, zajištění nákupu či distribuci roušek. Aktuálně bude linka sloužit zejména k zodpovězení základních otázek souvisejících s pandemií koronaviru, k pomoci s řešením úředních záležitostí a zprostředkování kontaktů pro případnou pomoc,“ upřesnil novoborský starosta Jaromír Dvořák. Mimořádnou pomoc seniorům nabízí i Město Česká Lípa ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby města České Lípy a dobrovolníky.

Po uzavření školy se přesunula výuka do on-line světa, přesto některé děti nemají doma vhodné podmínky pro distanční výuku. S tím se snaží pomoci nízkoprahové zařízení charity Klub Koule, kde jsou k dispozici jak vlastní, tak i půjčené počítače. Tři získal od střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb ČAS. „Díky spolupráci se Základní školou Partyzánská poskytujeme k výuce v našem klubu i notebooky a tablety dalším dětem, které jsou žáky školy a zároveň našimi klienty. Stejný problém řešíme také u dětí ubytovaných na Azylovém domě Jonáš. Zde máme přislíbenou pomoc od individuálních dárců v podobě věnování starších stolních počítačů,“ nastínil situaci mediální koordinátor charity Jiří Gottlieber.

Nadále pokračuje spolupráce s Potravinovou bankou Libereckého kraje, kdy prostřednictvím sociální služby Startér může charita v České Lípě poskytnout potravinovou pomoc rodinám s dětmi v existenčních potížích. „Jedná se o klienty, kteří se z důvodu vládních opatření ocitli znenadání bez příjmů nebo na vyplacení finanční podpory čekají,“ podotkla Ortová.

Finanční tíseň

Prvním příkladem je maminka na rodičovské dovolené, která aby uživila početnou rodinu, pracovala na dohodu o pracovní činnosti jako prodavačka. Po uzavření obchodu však dostala výpověď a finanční prostředky jí stačí stěží na zaplacení nájemného. Další muž pracoval do března jako sklář, pak dostal výpověď a projevily se u něj zdravotní problémy. Po vyléčení neprošel zdravotními prohlídkami při vstupu do nového zaměstnání. Rozhodl se absolvovat rekvalifikační kurz strážný, ten byl však v důsledku dalších vládních opatření odložen na neurčito. „Muž se tak dostal do existenčních problémů, které mu se sociálně aktivizační službou pomáháme řešit. Mimochodem, partnerka muže je v invalidním důchodu a pracovat nemůže, a ačkoli rodina žije skromně a o děti je vzorně postaráno, zásoby z potravinové banky jsou v současné chvíli jejich záchranou,“ doplnil Gottlieber.

Zásoby v potravinové bance aktuálně docházejí, přesto se najdou lidé, kteří neváhají pomoci. „Manželský pár z České Lípy nám poslal sunary,“ řekl ředitel potravinové banky Josef Vlček.

Ještě než nastala epidemie koronaviru, pořídila českolipská farní charita na leasing nový dodávkový vůz, který slouží pro přepravu zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy. Kvůli jarnímu uzavření škol nebyla služba využívána a charita tak přišla o platby rodičů za jízdné, z nichž je hrazen také leasing vozu. „Tuto ztrátu se snažíme kompenzovat fundraisingovou kampaní Nové auto pro děti, do něhož spadá i náš Klub přátel Sociálního automobilu. Do klubu se může přidat každý, stačí zasílat minimálně 100 korun měsíčně,“ dodala Eva Ortová.

Krizové linky

Diakonie Českobratrské církve evangelické pomáhá dvěma krizovými linkami. Jedná se o linku SOS centra Diakonie (777 734 173) fungující jako podpora a odborná pomoc pro lidi v krizové situaci. Bezplatná linka pro pečující (800 915 915) se zaměřuje na ty, kteří doma pečují o své blízké a potřebují povzbuzení, radu či informace.

„Zaměřujeme se i na pomoc se vzděláváním a on-line výukou dětí z rodin v sociální tísni. Ne každý má doma počítač nebo internet. Pomáhají nám i dárci. Například výtěžek z doprovodné finanční sbírky Krabice od bot bude směřovat právě na podporu vzdělávání, rozvoje nebo volnočasových aktivit těchto dětí,“ podotkl mluvčí Diakonie ČCE Pavel Hanych. Jedním ze zařízení, kam peníze poputují, je jablonecký nízkoprahový klub Kruháč.

Na jaře měl velký ohlas projekt Diakonie Dopisy pro radost. V prvních dnech po spuštění dorazilo už 170 dopisů a další přicházejí. „Opětovné spuštění dopisů jsme domovům nabízeli, ale situace je jiná než na jaře. Mimo jiné je náročnější pro personál domovů a zároveň se na povedlo zprovoznit různé on-line způsoby, jak mohou být obyvatelé domovů v kontaktu se svými nejbližšími,“ řekl Hanych.

Pomoc sociálním zařízením v době epidemie koronaviru nabízí také Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec, který eviduje i zájemce z řad dobrovolníků, kteří chtějí v těchto zařízeních pomáhat.