Ta se zúčastnila Mezinárodního školení Regionet, jehož cílem bylo proškolit účastníky v neformálním vzdělávání mládeže, a to v rámci programu Erasmus+.

Školení se uskutečnilo v polské obci Konstancin-Jeziorna. Účastnilo se jej celkem 17 mladých lidí z různých států Evropy Polska, Finska, Islandu, Litvy, Norska, Maďarska a Česko jako jediná zastupovala Inka Mery.

Náplní školení, jehož pracovním jazykem byla angličtina, byl přenos informací, navázání spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni, vzájemná výměna a doplňování zkušeností a dovedností, a to vše pod vedením zkušených lektorů, kteří vhodnými metodami (workshopy, skupinové práce, simulační a teambuildingové hry) předávali své znalosti a zkušenosti z praxe účastníkům školení.

Farní charita tak získává dalšího proškoleného specialistu na neformální vzdělávání mládeže. Prostřednictvím těchto aktivit se zapojuje do mezinárodního koridoru, obohacuje se o nové poznatky a kontakty.

Neméně důležité je také rozšiřování možností pro mladé lidi se zájmem vycestovat do zahraničí a účastnit se neformálních vzdělávacích akcí za účelem posílení jejich kompetencí ve vztahu k uplatnění se na trhu práce.

Jiří Gottlieber