Klub pro děti a mládež od 6 do 26 let je sociální službou poskytovanou zdarma, jejímž posláním je umožnit mladým lidem předcházet vyloučení ze společností v odborně a bezpečně zajištěném prostoru.

Robert Sklenář.
Liberecký šéfkuchař Robert Sklenář: Gastronomie má být o předávání zkušeností