Několik stovek cedulí, které odkazují na nejrůznější místa, zdobí Českou Lípu. Některé si spravuje zdejší radnice sama, jiné pro změnu monopolní nájemce veřejného osvětlení – Reno Work Services s.r.o. bývalého zastupitele za ODS Zdeňka Nováka a jiné jsou bůhví koho. V českolipském informačním systému panuje pěkný nepořádek. Sama radnice například neví, jak velký podíl má z jedné umístěné směrovky.

Oficiálně v České Lípě fungují dva informační systémy: městský a navigační. V případě druhého jmenovaného se jedná o sloupy veřejného osvětlení, na nichž jsou umístěné cedule, které procházejícím „radí“, jak se dostanou ke komerčním cílům – podnikům, firmám, kancelářím. Pak je tu ještě takzvaný městský informační systém (MIS). Odkazuje však pouze na ulice nebo místa spjatá s městským úřadem – a ten si jej spravuje sám.

Smlouva na dobu neurčitou

„Do městského informačního systému nelze zařadit soukromé firmy. Jedná se pouze o dopravní značení ke komunálním cílům. Soukromé firmy, pokud chtějí umístit informační ceduli, se musí obrátit na firmu Reno Work Services s.r.o., které město pronajímá sloupy veřejného osvětlení, a to na základě smlouvy z ledna 2010, uzavřené na dobu neurčitou,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková.

Časově neomezenou smlouvu schválili radní v době, kdy byl Zdeněk Novák jedním ze zastupitelů za ODS a tedy součástí koalice. „Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce a na jeho základě se přihlásilo šest zájemců. Zdeněk Novák byl tím, kdo podal nejvyšší nabídku,“ vysvětlila Kotková.

Pojďme se tedy blíže podívat, jak navigační systém funguje v praxi. Vycházet můžeme z návrhu nájemní smlouvy, kterou jednatel Novák poslal potenciálnímu klientovi. Ten se chtěl zařadit do navigačního systému kvůli tomu, aby jej zákazníci po přestěhování snadněji našli.

„Měli jsme zájem o patnáct ukazatelů. Cena pro nás není problém, ale představa, kolik takových cedulí je ve městě a spravuje je pouze jedna firma, je pro nás těžko přijatelná,“ zdůvodňuje majitel jedné z českolipských firem, proč smlouvu poskytl Deníku. Své jméno si nepřál zveřejnit, redakce jej ale zná.

Podle návrhu je základní sazba za výrobu jednoho směrníku o pevných rozměrech 98, 5 na 24,5 centimetrů včetně polepu a instalace 1750 korun. Za každou ceduli se platí udržovací měsíční poplatek ve výši 350 korun a za její odstranění pak 250 korun. Vše bez DPH.

K základní sazbě je třeba ještě připočítat cenu za zpracování návrhu navigačního systému s přesným umístěním cedulí, a to včetně fotovizualizace.
Klient platí do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy, a to částku, která odpovídá násobku měsíčního nájmu, počtu směrníků a doby platnosti smlouvy v měsících. Jinými slovy, objedná – li si firma deset směrníků na jeden rok, zaplatí v hotovosti kolem čtyř tisíc korun.

Ani ne půl milionu

Už jen letmou procházkou Českou Lípou lze napočítat směrníky do stovek. Přímo výstavní je například silnice I/9 na Nový Bor, která prochází městem, A nejen ta. „Předmětem uzavřené smlouvy jsou všechny sloupy veřejného osvětlení s výjimkou historického centra,“ řekla Kotková.

V návrhu nájemní smlouvy je ale Zdeněk Novák konkrétnější: „Předmětem smlouvy je pronájem vybraných sloupů veřejného osvětlení na komunikacích v katastru České Lípy, Staré Lípy, Dubice a Dolní Libchavy.“

Protože Zdeněk Novák v podstatě sloupy veřejného osvětlení pouze zužitkoval, ale jejich vlastníkem je město, zajímal se Deník o to, jaký výnos z nainstalovaných cedulí plyne do městské kasy. „Za rok 2010 činil zhruba čtyři sta tisíc korun,“ odpověděla Kateřina Kotková a upřesnila: „Platba se skládá z pevné paušální částky, z částky za směrové tabule a částky za prvky pro umístění reklamy podle doby jejich umístění. Platba se účtuje čtvrtletně se splatností třiceti dnů.“

Podíl zná nájemce

Jaký je podíl z jedné cedule a prvku pro reklamu ve prospěch města, ale na radnici neví. „To ví jen nájemce, tedy firma Reno Work Services s.r.o, která stanovuje cenu svým zákazníkům. Odvíjí se od délky umístění,“ řekla Kotková. Stejně tomu je i v případě počtu směrovek.

Deník se tedy obrátil na Zdeňka Nováka s dotazem, jaký je podíl města za instalované prvky a kolik takových směrníků jeho firma ošetřuje. „Směrníku je řádově sto padesát a reklamních prvků o něco méně. Z pronájmu cedulí na veřejném osvětlení jsou městu účtované dvě třetiny,“ odpověděl Zdeněk Novák.

Sám upozornil, že po městě je směrníků daleko víc. „I když jsem vyhráli výběrové řízení a měli bychom být monopolním pronajímatelem pro instalaci směrníků, stále jsou tu sloupky s cedulemi jiných provozovatelů nebo firem, které je mají umístěné bez povolení, jsou tu načerno umístěné billboardy a reklamní plochy. To vše narušuje systém,“ vysvětlil Novák s tím, že stávající stav mu ztěžuje podnikání.

„Zákazníkům vysvětlujete, proč směrník nemůže být tam, kde jsou ty nepovolené a že musíme dodržet jednotnou velikost. Problém je, že nikdo neví, kdo je za umístění cedulí zodpovědný, zda je do odbor dopravy, městský dopravní inženýr nebo odbor rozvoje a majetku,“ dodal Novák.