Vést oddělení pro něj není novinka, stejný post zastával v nemocnici v Nymburku nebo Brandýse nad Labem, za sebou má zkušenosti z pražské Ústřední vojenské nemocnice. Podle vedení nemocnice je jeho úkolem zkvalitnění péče o pacienty a rychlejší zavedení moderních medicínských postupů.

Změnou si prošla také ortopedie, pod níž se nově přesunula traumatologie z původní chirurgie. Doplněné oddělení se nyní jmenuje Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu a má dvě stanice po dvaatřiceti lůžkách. Chirurgické oddělení dnes tvoří tři lůžkové stanice CH1, CH4 a chirurgická JIP. Obě oddělení doplňují i ambulantní složky.

„Traumatologie je dnes již specializovaným oborem, který má velmi blízko k ortopedii. Chirurgie se rozdělila do řady podoborů a to byl i jeden z důvodů k této organizační změně," komentoval ředitel NsP Česká Lípa MUDr. Petr Chmátal.

Verner: Do kolektivu chci mladé lékaře

Příchod nového šéfa vždy znamená změny a plány, ať jeho osobní či zadané vedením. Nejinak je tomu u nového primáře chirurgie českolipské nemocnice MUDr. Jaroslava Vernera. Jak se dotknou pacientů nebo zaměstnanců nemocnice?

S jakými plány či vizemi přicházíte do českolipské nemocnice?

Plány jsou jedna věc, jejich uskutečňování věc druhá, proto ještě než budu mluvit, co bych ve zdejší nemocnici chtěl změnit, dejte mi čas na seznámení se s prostředím, podmínkami a teprve potom budu schopen odpovědět přesněji.

Jsou jejich součástí i nějaké personální změny?

Ano, mým cílem je přivést do zdejšího kolektivu mladé lékaře, kteří jsou plni nadšení a elánu a jsou schopni velmi rychle reagovat na jakékoliv změny. Jsem v intenzivním kontaktu se třemi mladými lékaři. Jeden již nastoupil do pracovního poměru a další dva by měli nastoupit během dalších dvou měsíců.

Chystáte se využít v léčbě nějaké nové metody, zvýšit počty některých operací…?

Sám jsem velkým přívržencem laparoskopických operačních postupů, takže po seznámení se s prostředím se pokusím rozšířit ve zdejší nemocnici spektrum těchto výkonů, aby pacienti ze zdejšího spádu nevyhledávali tyto operace v okolních nemocnicích.

Kterou zkušenost, ze svého předchozího profesního života, dnes pokládáte za nejcennější?

Asi zkušenost. I když věk nezastavíte a začíná se podepisovat i na mně, tak stále mi zůstává velká porce entuziasmu, který je však v současné době usměrňován životními zkušenostmi.