Počítá s tím alespoň návrh zákona připravený ministerstvem životního prostředí.

Původní CHKO Kokořínsko by se měla z původních 270 kilometrů čtverečních rozšířit o dalších 136 kilometrů čtverečních rozkládající se od Máchova jezera přes Ralsko k Zahrádkám a okolí České Lípy. Oblast zahrnuje mimo jiné unikátní mokřady kolem Jestřebí nebo evropsky významnou lokalitu Natura 2000. Hodnotu území zvyšuje zaznamenaný výskyt 163 zvlášť chráněných druhů živočichů, 100 zvlášť chráněných rostlin a 49 druhů flóry z červeného seznamu.

Zda ale zákonodárci stihnou uvedený termín, je věc jiná. Další zastávkou na cestě za existencí nového chráněného území jsou totiž vyjádření dalších ministerstev k návrhu zákona a následně připomínkování v Legislativní radě vlády.