Před budovou je v současnosti chodník, který už není v dobrém stavu. Na některých místech chybí dlažba, povrch je navíc nerovný.

Představitelům města se ale podařilo získat dotaci celkem čtyři sta tisíc korun na stavbu chodníku nového.

„O finanční prostředky jsme žádali prostřednictvím místní akční skupiny LAG Podralsko,“ upřesnil starosta Zákup Radek Lípa.

Nový chodník by měl vést od jídelny až k takzvané malé tělocvičně u školy. Jeho předností bude, že bude vyvýšen nad silnicí, navíc celý bude ze zámkové dlažby. Celkové náklady stavby se pohybují okolo 550 tisíc korun.