Chodník, nacházející se na pozemku soukromé společnosti, dlouhodobě chátral kvůli nedostatečné údržbě ze strany vlastníka. Městu se nyní podařilo s majitelem dohodnout na výkupu části pozemku o výměře 960 metrů čtverečních za cenu 319 tisíc korun.

„Jakmile budeme mít chodník v majetku, chceme jej ještě letos opravit," uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová s tíma, že majitel projevil vstřícný přístup, protože navržená kupní cena je poloviční oproti ceně odhadní.

Kromě toho schválili zastupitelé také záměr směny pozemků poblíž výstupu z podchodu z hlavního vlakového nádraží v České Lípě. Zde město plánuje vybudovat chodník pro pěší a cyklisty až do Dubické ulice. Část potřebných pozemků dosud vlastní společnost Proeconomy, s.r.o., se kterou město plánuje směnit pozemky za jiné, které nevyužije. Pokud vše půjde podle plánu, město bude mít po dokončení směny všechny potřebné pozemky pro výstavbu chodníku.

Další schválený záměr směny pozemků se týká Dubice a je spojen s budoucí výstavbou cyklostezky Česká Lípa - Dubice. Tato cyklostezka by měla propojit nově vybudované koupaliště s centrem města.