V současnosti si lidé zkracují cestu z vlakového nádraží po blátivé cestě v nebezpečné blízkosti kolejiště. Chodník, jehož stavba bude stát přes 5 milionů korun, bude končit v místě bývalé vrátnice areálu firmy Žoska u haly stolního tenisu.

Přípravné práce, jako je nutné kácení dřevin, demolice budovy bývalé kotelny či stavba nového oplocení, by měly proběhnout ještě letos.