Před příchodem zimy se naplno rozeběhly diskuse o zákonu, který by měl stanovit povinnost úklidu chodníků jejich majiteli. Majitelem chodníků je ve většině případech obec. Tento zákon však světlo světa nespatřil. Povinnost uklízet chodník před domem ale podle zákona nemá ani jeho majitel.

Zákon hovoří jasně

„Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem,“ říká zákon.
O povinnosti chodník od sněhu čistit není v zákonu ani zmínka. Majitel přilehlé nemovitosti podle něj ručí pouze za případné škody.

Města mají vyhlášky

Zákon je jedna věc. Města se ale s problematikou úklidu chodníků potýkají každé jinak.
Česká Lípa schválila podle slov místostarosty Jana Stejskala vyhlášku, která ukládá povinnost majitelům domů chodníky uklízet.
„Podle vyhlášky neručí majitelé domů pouze za škody, ale ručí také za prevenci, kterou je úklid chodníků,“ sdělil místostarosta. „Na úklid chodníků dohlíží odbor dopravy. S majiteli nemovitostí, kteří si před svým domem sníh neuklidí, může zahájit správní řízení a uložit jim za nesplnění městské vyhlášky pokutu,“ dodává.

Další zprávy z regionu najdete zde