Bezmála půl milionu korun na nájemném chtějí započítat Jizerské pekárny vůči nájemnému za provozovnu na Jeřábkově náměstí za opravy, které zde provedly. Při ročním nájemném 95 tisíc by to znamenalo, že by pekárny neplatily činži přes čtyři roky.

Doporučili to

O žádosti jednal na svém posledním zasedání jedenáctičlenný finanční výbor města. Dostavilo se sedm členů, z nichž pět zápočet doporučilo. „Předseda výboru Roman Kozák se zdržel hlasování, protože je jako ředitel Jizerských pekáren ve střetu zájmů. Já se zdržel, protože mi to přišlo podezřelé, a především jsem k tomu neměl dost informací,“ říká novopečený člen výboru Petr Jeník. Související podklady prý navíc dostal teprve den před zasedáním.

Žáci 1. A ze ZŠ a MŠ Jižní Česká Lípa s paní učitelkou Monikou Dvorskou a ředitelem Janem Policerem.
Naši prvňáci ze ZŠ a MŠ Jižní Česká Lípa

„Teď s odstupem času, kdy jsem si zjistil více informací, bych se nezdržel, ale byl jasně proti tomu,“ podotýká Jeník. Neexistuje podle něj důvod, proč by město mělo nájemné odpouštět „Nájemníkům v bytech také jejich majitel neodpustí nájemné za to, že si to tam opraví,“ říká. O případném schválení by měla začátkem příštího týdne rozhodnout Rada města, kde je ředitel Jizerských pekáren Roman Kozák rovněž jedním ze sedmi členů. „Nikdy bych si nedovolil jít do střetu zájmů,“ říká Kozák s tím, že se při hlasování se v tomto bodu rovněž zdrží.

Podle Kozáka je zápočet nákladů, které pronajímateli zvyšují cenu nemovitosti, běžnou věcí. „Provozovna byla v dezolátním stavu, do dvou metrů tam crčela ze zdí voda. Udělali jsme to tak, aby se na to nemuselo sáhnout třicet let,“ říká Roman Kozák. Celkové náklady na stavební práce prý činily bezmála milion korun. V nájemní smlouvě je však uvedeno, že: „Změny v předmětu nájmu včetně změn vnitřního vybavení, které patří pronajímateli, je nájemce oprávněn provádět pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. Změnu provádí nájemce na svůj náklad.“

Názorné ukázky a možnost vyzkoušet si na vlastní kůži výrobu světelných objektů využily převážně děti.
V Šenově ukázali veřejnosti tajemství tvorby lustrů