Nefunkčnost městské policie byla důvodem, proč zastupitel Ralska Miloslav Tůma navrhl její zrušení. Svůj podnět vznesl během projednávání nové vyhlášky o městské policii.

„Už půl roku prakticky fungujeme bez nich a nikdo je nepostrádá. Ze tří strážníků se tu jen jeden z nich ukáže jednou týdně. Přitom se náklady na jejich provoz pohybují kolem dvou milionů ročně,“ argumentoval Miloslav Tůma.

Z třetice městských policistů skutečně slouží pouze jeden z nich. Jak vysvětlil místostarosta Ralska a současně velitel městské policie Václav Bilický, důvodem sníženého počtu jsou pracovní úrazy u zbývajících strážníků, kteří jsou tak dlouhodobě mimo službu. „Přesto navrhuji zrušit vyhlášku a pověřit starostu, aby jednal s okolními obcemi o spolupráci a zajištění této činnosti,“ žádal Miloslav Tůma.

Jste vy spokojeni s prací strážníků ve vašem městě? Hlasujte v anketě v pravém sloupci a diskutujte pod článkem

„Tento krok by u značné části obyvatelstva vzbudil nelibost,“ opáčil starosta Ralska Miloš Tita. I Václav Bilický byl vůči návrhu Miloslava Tůmy velmi zdrženlivý. „Nemůžeme rušit vyhlášky. Usnesení musí znít, že zastupitelé ruší městskou policii bez náhrady. I tak ale takovému rozhodnutí musí nejprve předcházet diskuse,“ mínil Václav Bilický.

Lidé nesouhlasí

Že by v Ralsku mohli přijít o městské strážníky, se příliš nezamlouvá ani jeho obyvatelům. „Zajíždí k nám na sídliště každou chvíli, aspoň můžeme v klidu spát. Když se bude něco dít, nechci čekat, než přijede státní policie, ta naše tu bude vždycky dřív,“ domnívala se Jana Petrláková z Ploužnice.

Obdobný názor měl rovněž Daniel Pusch, který bydlí v Kuřívodech: „Nesouhlasím s tím, aby se rušila městská policie. Alespoň někdo tady dohlíží na pořádek.“

Hlasování zastupitelů prozatím dopadlo ve prospěch zachování městských strážníků. Otázkou je, na jak dlouho. Miloslav Tůma poukazoval na nečinnost městské policie již před rokem, kdy rovněž navrhl v rámci úsporných opatření její zrušení. Ani tehdy ale jeho návrh neprošel.