Miliony z městské kasy spolkla do nynějška rekonstrukce přes dvacet let starého sídliště Pražská v Doksech. Tam stavební práce probíhají již několik let. Díky nim lidé ze sídliště jezdí po nových silnicích, chodí po zrekonstruovaných chodnících a hlavně mají kde parkovat. Míst, kde by obyvatelé mohli odstavit svůj vůz, totiž během let rekonstrukcí značně přibylo. Na to samé se nyní mohou těšit také lidé ze Sochorovy ulice.

„V rámci čtvrté etapy v rámci regenerace sídliště Pražská vznikne nový chodník po jedné straně v ulici Sochorova. Také počítáme samozřejmě s rozšířením parkovacích míst nebo s obnovou zeleně. Náklady na stavbu odhaduje projektant na částku okolo deseti milionů korun,“ řekl Jiří Samšiňák, vedoucí odboru rozvoje a majetku Městského úřadu v Doksech s tím, že v rámci rekonstrukce místní čeká také přeložka elektrického vedení ČEZu.

Potřebné peníze získají z dotace

Potřebné peníze na čtvrtou etapu rekonstrukcí chtějí místní získat z programu ministerstva pro místní rozvoj na podporu regenerace panelových sídlišť. Z něj získali peníze již na předchozí etapy stavebních prací na sídlišti.

To je typickým příkladem zástavby z osmdesátých let. Před čtyřmi lety si tak nechali představitelé zdejší radnice zpracovat studii, která se zabývala všemi nutnými opravami. Jako zcela nedostačující se v dnešní době ukázal zejména počet parkovacích míst. V některých částech sídliště navíc chyběly chodníky, místní se tak museli pohybovat přímo po silnici, což bývalo často nebezpečné.

Účelem oprav je tudíž nová místa k parkování postavit, vedle toho také zrekonstruovat komunikace, postavit chodníky, dětská hřiště nebo vysadit nové stromy. „Každý rok se nám podaří získat na opravy na sídlišti několik milionů korun z dotace. Dva až čtyři miliony potom jdou z městské kasy,“ upřesnila starostka Doks Eva Burešová.

Zatím poslední třetí etapu dokončili v Doksech na podzim. V rámci ní vyrostly v centrální části zástavby nové chodníky, opravy se dočkala i zdejší komunikace.

Zaplatili o půl milionu víc

Kvůli chybě projektanta se ale rekonstrukce prodražila o půl milionu korun. Neplánované výdaje probírali zastupitelé na svém lednovém zasedání. „Chtěl bych vědět, za co se utratilo půl milionu navíc, podle mě je to hodně vysoká částka,“ zeptal se na zasedání bývalý starosta Zdeněk Krenický.

V rámci stavebních prací na jedné z komunikací dělníci zjistili, že tepelné kanály jsou příliš vysoko, a proto museli ještě extra navyšovat podloží pod živičným povrchem silnice.

„Podle toho, co vím, dostal projektant špatné informace o výšce trubek, postupoval podle nich a zvýšení podloží do projektu nezahrnul. Přesto jsme ho požádali o závazné stanovisko k situaci a také o spolufinancování nákladů navíc,“ vysvětlil Jiří Samšiňák.

Příště budou trvat na sondách

Starostka Eva Burešová neplánované výdaje okomentovala tak, že kdyby projektant měl správné informace, zvýšení podloží kvůli topným kanálům by do projektu zanesl hned na začátku. Takže by peníze stejně utratili, jen by o nich věděli předem.

„Projektant však mohl udělat sondy, aby se přesvědčil o tom, v jaké výšce doopravdy kanály jsou. Pro příště se poučíme a v projektech rovnou budeme na sondách trvat. Dokumentace se sice prodraží, ale vyhneme se dalším podobným výdajům navíc,“ doplnila Eva Burešová.