Vedení obou obcí totiž společně chystá vybudování nové cyklostezky tak, aby se cyklisté vyhnuly nebezpečné křižovatce.

Skalici a Nový Bor od sebe totiž odděluje hlavní silnice I/9. A i když je pod ní podchod, v obou obcích následují úseky, které nejsou příliš bezpečné. Díky nové stezce by je ale měli cyklisté zcela minout.

Nová trasa by vedla od novoborského koupaliště před komunikaci u čističky odpadních vod až do Skalice. Měla by měřit zhruba 660 metrů.

Na společné schůzce se představitelé obou obcí domluvili, že každý uhradí náklady spojené s vybudováním své části trasy. Na tu už mají vydané územní rozhodnutí. Finance chtějí získat ze Státního zemědělského intervenčního fondu, žádost nyní připravují.