Ty mají za následek, že případní budoucí žáci a jejich rodiče upouštějí od podání přihlášek ke studiu na šenovské škole. „Musíme čelit dotazům, zda je to pravda. Řešili jsme teď případ, kdy rodiče nechtěli dovolit své dceři přihlásit se k nám, protože se doslechli, že nás budou rušit.

Naštěstí se nám podařilo vysvětlit jim, že tyto informace nejsou pravdivě,“ přiznává František Janák a připomíná, že navlas stejnou situací procházeli již loni na podzim. Současná negativní kampaň je pro školu s mezinárodní pověstí právě v období, kdy si deváťáci podávají přihlášky k dalšímu studiu, velmi nepříjemná a poškozuje její dobrou pověst.

„Velmi vážně proto zvažuji podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro šíření poplašné zprávy,“ je připraven bránit dobré jméno školy František Janák.

Liberecký krajský úřad se zaobírá úvahami o sloučení obou sklářských škol již tři roky. „Žádné konečné rozhodnutí ale nepadlo,“ říká náměstek hejtmana pro resort školství Radek Cikl a dodává, že o situaci školy jednají i s radnicí v Kamenickém Šenově.

„Liberecký úřad přišel s nabídkou, aby školu spravovalo město.´To je ale nereálné, i přes příslib kraje, že by nám pomohli. Jsme malé město a z našeho rozpočtu by to bylo nemožné,“ vysvětluje Jaroslav Andrysík, starosta Kamenického Šenova.

Je to značka města

Ten zároveň přiznává, že problémem je, že má škola méně studentů a její provoz je náročný. „Nelze ale vše přepočítávat na peníze. Tady mluvíme o historické hodnotě a značce, s níž je město neoddělitelně spojeno.´Pokud by mělo dojít ke sloučení, znamenalo by to pro nás katastrofu. Je to úplně stejné, jako kdyby buldozer srovnal Varhany se zemí,“ srovnal situace šenovský starosta.

Ve čtyřech ročnících studuje v Šenově sedmdesát žáků. V minulosti jich měli přes 90. Z toho, že má šenovská sklářská škola méně žáků než v minulých letech, viní František Janák benevolentní přístup státu v devadesátých letech minulého století. Tehdy rostly nové střední školy jako houby po dešti, ač se snižovala porodnost. Dnes proto nabídka vysoce převyšuje poptávku.

Žáci jsou úspěšní

„Nedostatek studentů ale rozhodně neznamená, že by škola byla nekvalitní,“ zdůrazňuje František Janák. Jeho slova potvrzuje zájem zahraničních studentů o studium na zdejší škole a dosažené úspěchy v celé řadě domácích i zahraničních výstav a soutěží.

Jedním z posledních je významné ocenění v celostátní soutěži Národní cena za studentský design, které získala Kateřina Šípová za svojí maturitní práci – nápojový set na tequilu.

Jedním z podstatných argumentů pro sloučení šenovské a borské sklářské školy je rovněž vysoká finanční náročnost. Vloni na svůj provoz potřebovala čtrnáct milionů korun. Přibližně dva miliony si škola vydělala sama. Letos přispěl Liberecký kraj nad rámec rozpočtu do Kamenického Šenova devět set padesát tisíc.

„Může se zdát, že je to příliš peněz, ale je třeba si uvědomit, co odborné školy všechno nabízejí. Vychovávají všestranně vzdělané jedince s širokým rozhledem,“ dodává František Janák. Vedení sklářské školy dlouhodobě sleduje statistiky úřadu práce, a i vzhledem k dnešní hospodářské krizi, figurují v jeho statistikách absolventi zdejší školy zcela ojediněle.

Šenovští studenti vzhledem ke komplexnímu vzdělání najdou uplatnění nejen jako skláři, ale také jako grafici, malíři, sochaři, učitelé či kurátoři muzeí. Mezi absolventy patří světoznámý výtvarník Ivo Rozsypal či spisovatelka Alexandra Berková.