Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) se rozhodl ukázat návštěvníkům Krajské vědecké knihovny v Liberci, jak jejich spolupráce se systémem GIS vypadá a uspořádal již poněkolikáté akci nazvanou Dny GIS. Ta letošní byla zahájena v úterý 10. listopadu v 10.00 hodin a bude pokračovat do pátku 13. listopadu.

Pokud svědek události volá tísňové číslo 112 z pevné linky, je okamžitě automaticky lokalizován i bez dalších systémů. Jakmile však používá mobilní telefon, je třeba použít systém GIS k bližšímu určení místa. „Při volání z mobilu známe jen přibližné území. Potřebujeme, aby si volající všímal objektů v krajině, které nám mohou pomoci,“ vysvětlila nám kapitánka Jana Havrdová z HZS Libereckého kraje.

„Kromě názvů ulic, popisných čísel, cedulí označujících začátek a konec města mezi ně patří v Liberci například i lampy veřejného osvětlení,“ pokračuje. Každá z nich má na štítku své číslo. Stejné číslo má i na mapě v systému GIS. Stejně tak očíslovány jsou všechny železniční přejezdy. „Pokud dojde k nehodě tam, stačí si přečíst číslo přejezdu. Hasiči hned vědí, kam mají jet,“ objasnil Bohuslav Ježek.

Další možností je, pokud vlastníte navigaci GPS, přímo nahlásit souřadnice místa. Systém GIS si poradí i s nimi. „Před zavedením systému se jezdilo k požárům či nehodám pouze podle místní znalosti. Tu však v některých případech uplatňujeme i dnes,“ doplnila kapitánka.

Pro školy i ostatní zvídavé návštěvníky Dnů GIS jsou připraveny hodinové cykly, při nichž si budou moci vyzkoušet své dovednosti při práci s Geografickým informačním systémem na připravených počítačových pracovištích. „GIS je dneska pro hasiče skoro nejdůležitějším systémem. S jeho pomocí dokážeme přesně a rychle vyhledat místo neštěstí. Odpadají ztráty času,“ řekl nám kapitán Ing. Bohuslav Ježek z HZS Libereckého kraje.