Za úkol jsme měli na neobvyklém místě pětkrát návštěvníkům přečíst vybranou ukázku jednoho z novějších knižních titulů. Vzhledem k členitosti naší redakce jsem požádal paní domácí Gabrielu Martinovou, aby mi zapůjčila rozlehlé prázdné kanceláře po finančně poradenské firmě. Ochotně souhlasila, za což jí patří dík.

Oficiálně akci navštívilo 122 posluchačů. Je jen nutné říct, že reálný počet lidí byl zhruba pětinový jedná se o součet ze všech poslucháren. Díky tomu, a mému přehnaně rychlému čtení, alespoň zbyl prostor pro komorní diskuzi. „Jste nezávislí?" a „Kolik vás tu pracuje?" byly nejčastější dotazy. „Jsme" a „Čtyři," zněly mé odpovědi.

Můj úryvek z knihy A co to má co dělat se mnou? napsal švýcarský novinář Sacha Batthyany, potomek starého maďarského šlechtického rodu. V autobiografické knize se od kolegyně z redakce dozvídá, že jeho teta Margit během druhé světové války pořádala opulentní oslavy, jejichž zlatým hřebem bylo střílení do Židů.

Na základě zjištění se autor, dlouhodobě odloučený od zbytku rodiny, poprvé v životě začíná zajímat o minulost svých předků.

Četlo se i na radnici

V České Lípě proběhla jednotlivá čtení ještě v městské knihovně, v Domu dětí a mládeže Libertin, ve vegetariánské jídelně Šambhala a na radnici, kde starostka města Romana Žatecká předčítala horkou novinku francouzské autorky Karine Tuil Bezstarostnost.

„Moje ukázka byla jazykově náročná, složitá na přednes, snažila jsem se pořád vylepšovat čtení, aby ten příběh byl srozumitelný i pro posluchače. A když jsem na konci svého čtení zvedla oči a viděla tváře svých posluchačů naprosto pohlcené příběhem, který jsem četla, to byla radost! Škoda, že se vytratily doby, kdy si lidé po večerech četli nebo povídali hodně to lidi spojuje," sděluje své dojmy Žatecká.