Čištění odpadních vod v Novém Boru bude vyhovovat těm nejpřísnějším evropským normám díky celkové rekonstrukci tamější čističky. Tu zahájila společnost Severočeská vodárenská, která je investorem stavby za více než sto dvacet milionů korun.

Stávající čistička má dostatečnou kapacitu, ale technologicky nevyhovuje požadavku evropských norem. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu.
„Na rekonstrukci jsme čekali pět let, nebyly na ni peníze,“ konstatoval starosta Nového Boru Jindřich Mareš.

„Podali jsme žádosti o dotace, které budou posouzeny v prosinci letošního roku,“ uvedl předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti Petr Skokan. Zároveň dodal, že ať investor dotace obdrží či nikoliv, cenu vody to neovlivní.

Oprava za plného provozu

Novoborská čistička odpadních vod byla uvedená do provozu v roce 1967. „Její nová technologie splní parametry, které Evropská unie požaduje od roku 2010, konkrétně odstraní nutrienty dusíku a fosforu,“ upřesnil generální ředitel SVS Miroslav Harciník. „Řeka Šporka protékající Novým Borem náleží do povodí Ploučnice. Čištění splaškových vod na kompletně zrekonstruované čističce se proto výrazně promítne i do kvality vody v Ploučnici.“

Práce proběhnou za plného provozu, odstávky budou pouze po nezbytně dlouhou dobu při přepojování a rekonstrukci uzlových bodů. Roční zkušební provoz bude zahájen postupně.

Nový Bor má přibližně 12 tisíc trvale žijících obyvatel. Jednotná kanalizační síť odvádí prakticky veškeré odpadní vody do čističky. V současné době se připravuje také odkanalizování Sloupu v Čechách, Janova a Radvance, odkud budou odpadní vody čištěny také v ČOV Nový Bor. Ta má kapacitu 13 400 ekvivalentních obyvatel.

Práce na rekonstrukci novoborské čističky odpadních vod skončí v prosinci roku 2010. Zkušební provoz potrvá celkem 12 měsíců. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení společnost Sdružení Nový Bor ČOV – SMP – Kunst.

„Touto akcí navazujeme na dříve úspěšně provedené akce pro Severočeskou vodárenskou společnost, zejména na nedávno dokončenou rekonstrukci čistírny ve Varnsdorfu. V Novém Boru bude pracovat stejný realizační tým,“ dodal Martin Doksanský, generální ředitel SMP.