Obchodní akademie se už měla chlubit přelomovým systémem ventilace, kdy vzduch neproudí potrubím, ale pomocí rekuperačních jednotek přímo chodbami. „Myšlenka je to skvělá, jen nás trápí, že zařízení zatím nefunguje správně. Snad se problémy podaří brzy vyřešit,“ konstatoval ředitel akademie Rostislav Lád. „Efekt je zřejmý zatím jedině v posilovně. Původně tam bylo vlhko, po vyzkoušení novinky zde cítíme krásně čistý vzduch. Přes sofistikovaný systém je škola nadále vytápěna postaru elektrickými akumulačními kamny.

HLUK A PRŮVAN

Krátká zkouška systému ukázala, že se vlhkost v budově sice zlepšila, ale chodem ventilátorů se zvýšil hluk. „Při zkoušce rekuperačních jednotek nefungovala regulace výměny vzduchu, ke všemu zde byl neustálý průvan,“ vysvětlil zástupce ředitele Martin Kabrna.

Fakt, že ukončení projektu, který ve škole narušil i běžný začátek školního roku, není stále jisté, potvrdil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. „Projekt ještě není ukončen. Zařízení bude ve zkušebním provozu v lednu,“ sdělil Trdla. Kraj je investorem a zřizovatelem obou středních škol, které zde učí své žáky: obchodní akademie a pobočky liberecké „zdrávky“.

Liberecký kraj zatím nikde neuskutečnil obdobnou modernizaci historické školní budovy. „Jedná se o pilotní projekt nového typu odvětrání budovy,“ řekl Trdla. Kraj také už dříve přiznal, že posun data dokončení nastal v souvislosti s nedostatky v projektové dokumentaci a některým neočekávaným stavebním problémům. Otázku případných sankcí kvůli značnému zdržení stavby řeší právníci kraje. 

Vestavba unikátního systému ventilace v historické budově akademie začala o letních prázdninách. Měření dlouhodobě ukazovala zvýšený obsah oxidu uhličitého ve třídách.

Aby chodby historické budovy nehyzdily trubky, bude čerstvý vzduch veden chodbami a do jednotlivých tříd se dostane celkem nenápadnými otvory na stropech. Teplo se z odpadního vzduchu odčerpá v rekuperačních jednotkách. „Čerstvý vzduch se po přefiltrování předehřeje a chodbami bude proudit budovou. Do učeben bude vzduch přepouštěn pomocí tlumených rozvodů podle informací z čidel oxidu uhličitého v jednotlivých učebnách,“ popisoval ředitel Lád.

STŘECHOU NEZATÉKÁ

Výměna letité střechy z asfaltových šindelů, pod níž je část drahého technologického zařízení umístěna, nemohla být v rámci tohoto projektu provedena. Mluvčí kraje ovšem ujistil, že střechou do školy nezatéká. „Poškozená místa atik byla opravena, ke škodám nedochází,“ uvedl Trdla.

Avšak škola v uplynulém roce zvládla ještě další renovace. Zateplení budovy, novou fasádu, ale třeba i ohřev teplé vody a vzduchu na WC pomocí tepelných čerpadel. Plánuje také projekt, který by měl do budoucna snížit energetickou náročnost školy, a to využití dešťové vody ke splachování toalet.

Obchodní akademie Česká Lípa, která se o budovu na náměstí Osvobození stará, vzdělává ve čtrnácti třídách 325 žáků. Navíc se sem přestěhovaly dvě pilotní třídy Střední zdravotnické školy z Liberce. Kvůli komplikacím s rekonstrukcí školy našly tři desítky studentek azyl v českolipské nemocnici a do školy se přestěhovaly až v prosinci.