Zhruba až o pětadvacet milionů korun je ochotná jít s cenou dolů českolipská firma CL-Evans, která vyhrála diskutovanou zakázku zateplení nemocnice. O své nabídce informovala v pátek vedení Libereckého kraje a všechny krajské zastupitele. Ti v úterý rozhodovali o způsobu financování projektu za 125 milionů korun nebo jeho úplném zastavení.

Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) nabídku stavební firmy považuje za seriózní. „Naší podmínkou je, aby byla v souladu s pravidly dotace. Pokud ano, pak bude záležet na rozhodnutí dozorčí rady českolipské nemocnice," uvedl Martin Půta.

Za výrazným zlevněním je, že by stavební firma podle jejích jednatelů Jana Neužila a Josefa Láta zvládla zateplení za 13 měsíců místo původních 18. „To přinese snížení nákladů na stavební prostředky a na režii s tím spojenou o zhruba šest milionů. Zkrácená lhůta pro nemocnici znamená úsporu na energiích," píší krajským zastupitelům.

Dalších asi 13 milionů může firma srazit dolů díky slevám materiálu od jejích dodavatelů. „Můžeme použít materiály od jiných výrobců, než od kterých jsme je předpokládali odebrat. Lze také využít sezónních slev dodavatelů," píší jednatelé.

Třikrát odložený termín

Českolipská nemocnice, která poskytuje péči pro 110 tisíc lidí, potřebuje modernizaci nejméně za 300 milionů korun. Objekty z 80. let minulého století jsou za hranicí životnosti, z fasády opadávají kusy omítky, netěsní okna. Vedení nemocnice proto v minulých letech připravilo projekt, který počítá se zateplením fasády a výměnou oken tří hlavních budov.

Už v polovině roku 2010 nemocnice získala z EU příslib dotace 42,5 milionu korun, vybraný byl již i dodavatel. Ve veřejné soutěži zvítězila firma CL-Evans. Kvůli nevyřešenému financování ale práce ani nemohly začít. V závislosti na tom musela nemocnice již třikrát odložit termín čerpání dotace.

Předchozí vedení kraje počítalo s tím, že bude nemocnici za úvěr ručit.

„V současné finanční kondici nemocnice by to ale fakticky znamenalo, že investici v konečném důsledku stejně zaplatí kraj, ale s výrazně vyšší úrokovou mírou, než je kraj schopen získat sám," řekla před časem náměstkyně hejtmana a radní pro zdravotnictví Zuzana Kocumová (Změna pro LK).

Na základě toho navrhují krajští radní, aby v úterý zastupitelé neschválili ručení kraje za úvěr nemocnice. Variantou je, že si hejtmanství vezme 60 milionový úvěr za výhodnějších podmínek a zbytek peněz půjde z rozpočtu kraje. „Budeme navrhovat změnu rozpočtu, aby se uvolnilo 50 milionů korun ve prospěch českolipské nemocnice," uvedl hejtman Půta.

Cíl? Jít pod 100 milionů

Hejtmanství pozastavilo původní zakázku na zateplení za zhruba 125 milionů korun před několika týdny a navrhlo vypsat novou soutěž.

Argumentem byl posudek pražské společnosti Energy Benefit Centre a.s., kterou si kraj najal. Závěrem dvoudenní práce pěti odborníků je konstatování, že vysoutěžená cena zateplení se měla vejít pod 100 milionů korun.

Zástupce firmy Storing, která původní zakázku připravila, krajský posudek zpochybnil. Kromě jiného uvedl, že zateplení nemocnice srovnával se zateplením škol, kde jsou jiné parametry.

Kraj nebude ručit za úvěr

Liberecký kraj nebude ručit za úvěr na zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Krajská nemocnice si chtěla na financování projektu půjčit sto milionů korun, podmínkou však byla záruka kraje. Zastupitelé ji v úterý většinou hlasů odmítli.

Úvěr je podle nich nevýhodný, úroky by prakticky spolkly celou státní dotaci 42,5 milionu korun. Kraj navrhuje akci zaplatit ze svého. „Letos jsme z vlastní rezervy schopni uvolnit padesát milionů korun," řekl ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter (Starostové pro LK)

Českolipská nemocnice je jednou ze dvou krajských nemocnic. Slouží pro spádovou oblast se 110.000 obyvateli, jiná nemocnice na Českolipsku není. Hlavní budova a poliklinika byly postavené v 80. letech minulého století a jsou za hranicí životnosti, okna netěsní, z fasády odpadávají kusy omítky. Geometrickou řadou rostou náklady na údržbu a likvidaci havárií.

„Čtyři roky bojuji za to, aby se s nemocnicí něco dělalo, jde zřejmě o jedno z nejzchátralejších a nejzanedbanějších páteřních zdravotnických zařízení v zemi," řekl dnes zastupitelům ředitel nemocnice Petr Chmátal.

Areál nemocnice nutně potřebuje modernizaci podle odhadů za 300 milionů korun. Potřebné stamiliony však kraj ani nemocnice nemají. Vedení nemocnice proto už v minulých letech připravilo projekt, který počítá se zateplením fasády a výměnou oken tří hlavních budov. Už v polovině roku 2010 nemocnice získala z EU příslib dotace 42,5 milionu korun, vybrán byl i dodavatel. Ve veřejné soutěži zvítězila firma CL-Evans s nejnižší nabídkovou cenou 123,67 milionu korun.

Kraj si nechal zpracovat nezávislý posudek společností Energy Benefit Centre, podle něhož je projekt o 30 milionů korun předražený. Podle náměstkyně pro zdravotnictví Zuzany Kocumové (Změna pro Liberecký kraj) je to důvod soutěž zrušit a vypsat znovu.

V reakci na to nabídla firma CL-Evans zlevnění projektu o 25,206 milionu korun použitím levnějších materiálů a zkrácením doby realizace. Zda nemocnice nabídku stavební firmy přijme, nebo soutěž vypíše znovu, však není zatím rozhodnuto.

„Pověřili jsme ředitele nemocnice, aby nabídku firmy prověřil a projednal s poskytovatelem dotace," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro LK).