Na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na sídlišti Slovanka se bude finančně podílet i město Česká Lípa. Zastupitelé schválili částku 1,5 milionu.
Stavbu připravuje Severočeská vodárenská inženýrská společnost Ústí nad Labem. Dodržení původně navržené trasy by si vyžádalo pokácení třiceti stromů.

„Nová trasa kanalizace a vodovodu bude delší a tudíž také dražší, vyžádá si novou dokumentaci stavby,“ uvedl Hynek Tomsa ze Severočeské vodárenské inženýrské společnosti. Upřesnil také výši vícenákladů. Dojde k nárůstu stavebních nákladů o 1,76 milionu a další náklady se zvýší o 360 tisíc.

Na základě těchto argumentů předložila Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o. městu Česká Lípa žádost o spolufinancování stavby o navýšení ceny, přesně o 2,118 milionu. „Svoji žádost odůvodnila nutností komplexního řešení nové trasy, která si vyžádá zpracování nové projektové dokumentace, vydání nového územního a stavebního rozhodnutí, přičemž nová trasa bude vedena parkovištěm podle požadavku zastupitelstva. S tím související nárůst ceny investice bude cca 38% původně předpokládaných nákladů,“ dozvídáme se z důvodové zprávy.

Starostka Hana Moudrá navrhla, aby se město podílelo jedním a půl milionem korun. „Tuto částku doporučuje i finanční výbor,“ sdělil předseda výboru Karel Bubeník. Zastupitelé tuto variantu spoluúčasti schválili. Znamená to, že na změně trasy kanalizace a vodovodu se bude podílet také investor, tedy Severočeská vodárenská společnost Teplice.

Nová trasa kanalizace povede po okraji parkoviště v ulici Antonína Sovy. V tomto případě bude nutné pokácet osm stromů.