Kogenerační jednotka, která je součástí technologie Sportareálu, dodává kromě jiného také teplo do sítě Českolipské teplárenské. Podle zprávy, kterou vzali na vědomí zastupitelé, ale nelze očekávat, že by například vstupné do Sportareálu díky úsporám za energii zlevnilo.

Ačkoliv odběratelé Českolipské teplárenské platí 500 korun za gigajoule, teplárna nakupuje jednotku tepla ze Sportareálu za 144 korun. „Za minulý rok je celková hodnota tepla, kterou ČLT vykoupila, padesát tisíc korun, ale cena je do očí bijící,“ komentoval tento prodej zastupitel Jaromír Štrumfa.

Kogenerační jednotka vyrábí teplo a elektrickou energii pro bazén a ledovou plochu Sportareálu. Přebytečné teplo dodává do soustavy, která patří Českolipské teplárenské. Jak jsme už zmínili, nejde o nijak závratné množství, zarážející je však cena, za kterou teplo ČLT vykupuje.

Zeptali jsme se mluvčího společnosti MVV, která vlastní většinu v ČLT, Jana Piskáčka, z čeho při tvorbě této ceny vycházeli. Odpovědi se vyhnul: „Jako subjekt v tržním soukromém prostředí se nebudeme vyjadřovat k záležitostem cen,“ uvedl. Prodané teplo by se teoreticky mohlo pozitivním způsobem promítnout například do ceny vstupenky do Sportareálu. Jenže pořizovací cena kogenerační jednotky byla značná a vysoké budou také ceny za její údržbu.

„Důležitá je návratnost investice, když se do nákladů zahrne cena kogenerační jednotky a náklady na údržbu, které nastanou a budou značné,“ upozornil zastupitel Jan Riedl. Navíc strmě rostou i ceny plynu.

Jaromír Štrumfa dále poukazuje na skutečnost, že pro Sportareál nejsou stanovena kritéria hospodárnosti. Podle něj by se mělo říci, podle jakých limitů spotřeba elektrické energie a tepla pro vytápění a klimatizaci je, nebo není adekvátní.

Zástupce firmy Warmnis Jiří Lenkvík odpověděl, že Sportareál je v provozu první zimu, a tak není možné stanovit limity spotřeby. „Minulý nájemce kvůli minimalizaci nákladů halu provozoval tak, že tam byly houby a mech. Náklady byly ale nižší.“

Karel Tejnora považuje za optimální, kdyby přebytečné teplo odebírali majitelé okolních nemovitostí. I tento krok komplikuje skutečnost, že majitelem rozvodů tepla je ČLT. Počítá se ale s tím, že teplo z kogenerační jednotky bude vytápět plánovanou víceúčelovou sportovní halu. Pak ale město bude muset vybudovat vlastní rozvod tepla.