Cyklostezka Varhany se v dubnu promění. Reklamované vady tu odstraní dodavatel a zároveň začne další etapa výstavby. Lidé používající jmenovanou cyklostezku tu musí být opatrní. „Do poloviny měsíce dubna bude dodavatel odstraňovat reklamované závady povrchu cyklostezky,“ uvedla tisková mluvčí českolipského městského úřadu Kateřina Amrichová.

Ti, kdo najedou na cyklostezku na jejím začátku, si mohou všimnout dopravní značky, která značí práce na silnici. Některá místa však nejsou z dostatečné dálky vidět, a proto je na místě obezřetnost. „Práce začaly v posledním březnovém týdnu. Na cyklostezce jsou umísťována upozornění, že v místě probíhá frézování,“ doplnila mluvčí.

Boule na novém povrchu trasy způsobilo prorůstání vegetace, nerovnosti se objevily krátce po dokončení stavebních prací. Firma Strabag, která je dodavatelem prací původně přislíbila odstranění závad v říjnu loňského roku. Kvůli rychlému nástupu zimy ale musely být opravy odloženy na letošní rok.

Letos přibudou další téměř tři kilometry cyklostezky. „Zahájení stavby další etapy je připraveno na duben. Trasa povede z obce Horní Libchava do Volfartic a zahrnuje celkovou délku 2,9 kilometrů,“ upřesnila Kateřina Amrichová. Na této investici se bude, stejně jako při předchozí etapě, finančně podílet také Státní fond dopravní infrastruktury.

Financování další části cyklostezky rozporovali opoziční zastupitelé. V rámci rozpočtových změn měli odsouhlasit použití čtyř milionů z prodeje Českolipské teplárenské právě na cyklostezku Varhany. Zastupitelé Petr Máška a Oldřich Panc nesouhlasili s tím, aby se výtěžek z tohoto zásadního prodeje rozmělňoval. Podle dříve stanovených pravidel mělo jít celých 120 milionů do investičního fondu.

V návrhu byla ale výjimka, a to použití čtyř milionů na cyklostezku. V pravidlech se nepočítalo s tím, že by z výtěžku prodeje byly financované akce pod deset milionů korun. „Kdybychom převedli do investičního fondu celých sto dvacet milionů, nemohli bychom čtyři miliony použít na cyklostezku, protože to neodpovídá pravidlům,“ vysvětlil předseda finančního výboru Karel Bubeník navržený postup.

Starostka Hana Moudrá dodala, že stavba cyklostezky je investiční akcí, proto na ni mohou použít peníze z prodeje ČLT. Zastupitelé nakonec odsouhlasili čtyři miliony z prodeje akcií ČLT k použití na navýšení příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Varhany na zafinancování spoluúčasti svazku k závazně přislíbené dotaci.