„Nová křižovatka propojí tři ulice - Havlíčkovu, Roháče z Dubé a Českokamenickou a bude mít celkem čtyři výjezdy, po jednom do Havlíčkovy a Českokamenické a dva do Roháče z Dubé,“ popsal místostarosta Jan Stejskal. Okružní křižovatka nahradí dvě stávající křížení ulic, čímž se zjednoduší poměrně komplikované dopravní řešení pro vozidla jedoucí jak na Horní Libchavu či Slovanku, tak na Sever a do centra města.

Přibudou i chodníky, aby bylo místo lépe přístupné také pro pěší, neboť součástí této přestavby bude rovněž nová autobusová zastávka pro městskou hromadnou dopravu, která bude vybudována v obou směrech na nově řešeném výjezdu do Českokamenické. Díky tomu tak bude hromadnou dopravou obslouženo i toto území, kde doposud žádná autobusová zastávka není.

Současné parkoviště bude zrušeno a vznikne tu nová parkovací plocha pro osmadvacet osobních automobilů. Úprav se dočkají i přechody pro chodce a zelené plochy. Jak upřesňuje Petr Tadlík, vedoucí investičního oddělení na odboru rozvoje, majetku a investic, prakticky celé území bude dispozičně přebudováno: „Okružní křižovatka je naprojektována do jižní části, zatímco v místech dnešního výjezdu do Českokamenické by mělo vzniknout parkoviště.“

„Proměnou projde území od výjezdu z Havlíčkovy ulice až po židovský hřbitov,“ shrnula starostka Hana Moudrá. Budou se zde proto provádět i přeložky kanalizace, vodovodu a plynovodu, aby jejich vedení odpovídalo novému komunikačnímu řešení.

Odhadované náklady na celou stavbu jsou vyčísleny na 26 milionů korun a v současné době vrcholí stavební řízení. „Stavbu bychom rádi zahájili na podzim letošního roku,“ upřesňuje Jan Stejskal stupeň připravenosti této investice, kterou by chtělo město dokončit do poloviny příštího roku.