Umístění velké obrazovky na průčelí obchodního domu Andy si vyžádalo výjimku z obecně závazné vyhlášky. Ta zakazuje umístění reklam na budovách, které jsou v městské památkové zóně. Zastupitelé tuto výjimku i přes řadu připomínek schválili.

„Obrazovka nad vchodem do obchodního domu bude mít velikost tři a půl krát dva metry. Obraz bude viditelný jak z ulice Jindřicha z Lipé, tak i z Erbenovy ulice,“ uvedl základní údaje majitel OD Andy Vladimír Vladimirov. Doplnil, že vysílat chtějí od 6 do 22 hodin, přičemž světelnou intenzitu záření budou regulovat podle denního světla, aby nerušili okolní objekty. Zahájení provozu plánují na duben až květen.

Chybělo vyjádření odborníků

Žádost neposuzovala komise pro rozvoj a regeneraci městské památkové zóny. „V tomto případě je to obcházení komise,“ komentoval zastupitel Petr Máška. Starostka Hana Moudrá proto vysvětlila: „Komise je pouze poradní orgán a zastupitelé mají právo se rozhodnout podle svého.“

K problematice se nevyjádřili ani pracovníci památkové péče. Hana Moudrá k tomu řekla, že by museli dát nesouhlasné stanovisko právě s ohledem na veřejnou vyhlášku. „Zastupitelé ale mohou rozhodnout o výjimce.“

Opozice argumentovala tím, že reklama bude zbytečně svítit či odvádět pozornost chodců, kteří nebudou dávat pozor při přecházení vozovky.
Naopak Ladislav Záruba se domnívá, že obrazovka přispěje k oživení prostoru. „Dají se tam dát aktuální informace o bezpečnosti. Obrazovka ničemu nevadí, je to maličkost,“ řekl zastupitel.

Místostarosta Tomáš Vlček dokonce přišel s nápadem, že výjimku udělí, ale jen pod podmínkou, že město bude moci bezplatně obrazovku využívat. Petr Skokan použil mírnější formulace: „Doufám, že provozovatel poskytne městu prostor, aby mohlo aktuálně informovat. A také doufám, že toho město bude využívat.“

Obrazovka bude sloužit k vysílání nabídek firem, kulturních a sportovních informací, charitativního vysílání, informací z města nebo o počasí v regionu.