Rekonstrukce Jiráskova divadla dostala zelenou. Zastupitelé pověřili místostarostu Jana Stejskala, aby začal s přípravami. Ve hře byly dvě varianty: oprava starého Jiráskova divadla, nebo stavba nového, ať už na Jeřábkově náměstí, vedle spořitelny, anebo v sousedství kulturního domu Crystal.

Ne všichni zastupitelé variantě přestavby stávajícího divadelního stánku fandí. Jan Riedl upozornil, že u Jiráskova divadla se prakticky nedá zaparkovat. „Lidé, kteří jsou ochotní zaplatit za kulturu i vyšší částky, očekávají jistý komfort,“ upozornil. „Může být opravené divadlo architektonickou chloubou města?“ tázal se dále.

Miroslav Hudec připomněl variantu stavby v dolní části Sokolské ulice v bezprostřední blízkosti kulturního domu Crystal. „Za starostování Petra Skokana se uvažovalo o výstavbě hotelu propojeného s Crystalem. Ale v tomto místě procházejí městské hradby, velké peníze by stál archeologický průzkum a budova by měla omezenou výšku. Tenkrát od toho město ustoupilo, toto místo bylo problémové,“ odpověděla starostka Hana Moudrá.

Co s dírou? Prodat

„Revitalizaci Jiráskova divadla doporučila komise pro regeneraci městské památkové zóny. Náklady na projektovou dokumentaci nebudou nízké a budou hrazeny z položky na přípravu staveb,“ shrnula Jolana Nebřenská, vedoucí odboru rozvoje města.

Zastupitel Jaromír Štrumfa se přiklonil k variantě rekonstrukce, protože je to možnost pro město finančně únosná a Česká Lípa divadlo potřebuje. Jana Zejdová zdůraznila provozní náklady, které budou nižší než v případě stavby nového divadla.Na přetřes přišla i otázka budoucnosti Tilie, tedy místa, kde mělo stát divadlo podle někdejšího návrhu Jaromíra Pizingera.

Proti této možnosti se zvedla vlna odporu jak mezi zastupiteli tak zejména mezi občany. „Nejlepší by bylo díru u Jeřábkova náměstí prodat, aby tam někdo dostavěl, co bylo zbourané. Anebo tu vybudovat parkoviště,“ navrhoval Karel Tejnora.

Petr Skokan, zastánce stavby nového divadla, připomněl, že obludná díra po Tilii je jedno z nejošklivějších míst ve městě a doporučil, aby se komise pro regeneraci městské památkové zóny zabývala jejím budoucím využitím. Studii navrhované rekonstrukce Jiráskova divadla představil architekt Antonín Odvárka. „V části přístupné z Panské ulice zůstanou zachovány klubovny a prostory pro herce. Musí se tu dodělat hygienické zařízení, které je katastrofální,“ uvedl.

Ze strany Jiráskovy ulice je navržena přístavba vstupního vestibulu i s šatnou pro čtyři stovky diváků a nové toalety. Ve vyšším podlaží bude kavárna. „Nad vstupem je také multifunkční prostor, který může sloužit pro komornější představení nebo pro výstavy,“ doplnil architekt.

Problémem je doprava

Jako problematické vidí současné hlediště. Nejenže sedačky jsou značně nepohodlné, ale i sklon hlediště je nevyhovující. „Návrh počítá s tím, že sklon hlediště půjde na úroveň současné galerie. Kapacitu bude mít asi tři sta míst,“ upřesnil. Navrhovaná varianta má i nevýhody. Největší z nich je doprava, a to ať jevištní techniky a kulis, tak i diváků. V místě divadla bude parkování pouze pro imobilní občany.

I přes řadu nevýhod dali zastupitelé zelenou přestavbě divadla. Na využití bývalé Tilie město vypíše architektonickou soutěž.

STARŠÍ ČLÁNKY