Žalobce, tedy město, žalovalo Vett o vrácení 71 milinů korun, které byly vyplaceny na zálohách prokazatelné ztráty. V pondělí samosoudce Jiří Landa rozhodl, že nárok města na zaplacení částky a úroků je co do základu důvodný. Zamítl také námitku, že celá věc není v kompetenci obecného soudu.

Soudce se také vyjádřil k platnosti smlouvy mezi městem a dopravcem. „Smlouva nesplňuje požadavky silničního zákona, proto je neplatná. Jedná se o subordinační smlouvu a její součástí musí být odborný kvalifikovaný odhad prokazatelné ztráty,“ vysvětlil. Jak ale vyplynulo z předchozích jednání, tento dodatek smlouva neobsahovala.

Další články týkající se soudního sporu naleznete vpravo v rubrice Související články

František Homolka, předseda představenstva Vettu, k mezitímnímu rozsudku řekl: „Ani v nejmenším s ním nesouhlasíme a odvoláme se.“ Po odvolání bude znovu celou věc posuzovat krajský soud. Pokud by rozhodnutí Jiřího Landy potvrdil, bude okresní soud rozhodovat o výši částky, kterou by měla společnost Vett vrátit. „Je to věcí znaleckého posudku,“ dodal soudce.

Během pondělního jednání vyslechl soud jako svědka bývalého místostarostu České Lípy Jiřího Pazourka. Ten se spolupodílel na přípravě smlouvy, jíž soud první instance shledal neplatnou. „Smlouvu jsme připravovali rok ve spolupráci se svazem dopravy, podílela se na ní tehdejší rada města,“ vypověděl Jiří Pazourek.

Vysvětlil také, jak probíhalo uhrazování prokazatelné ztráty dopravci, jaké byly kontrolní mechanismy a jak probíhalo schvalování smlouvy. „To měla v kompetenci rada města, která také nastavila kontrolní mechanismy. Měl je na starosti odbor dopravy, prováděl kontrolu správnosti výpočtu,“ řekl Jiří Pazourek na lavici svědků. „Navíc odbor dopravy konal pravidelné kontroly a město mělo svého zástupce v dozorčí radě Vettu.“

Potvrdil také, že o výši úhrad rozhodovalo zastupitelstvo v rámci schvalování rozpočtu. „Vycházelo přitom ze skutečnosti předešlého roku a z odhadu prokazatelné ztráty, kterou předložil Vett.“

Klíčovým pro rozhodnutí soudce byla absence dodatku ke smlouvě. I o něm vypovídal bývalý místostarosta. „Vycházeli jsme ze smlouvy a probíhala řada jednání, jak zpřesnit výpočet prokazatelné ztráty. Ale tato jednání nedospěla k žádným výsledkům,“ řekl Jiří Pazourek.

Zajímavé bylo jeho prohlášení týkající se dodatku. „Město rozhodlo, že dodatek by ho vázal na dvě stě milionů po dobu trvání smlouvy, proto jej neuzavřelo ze své vůle,“ vysvětlil. „Z důkazů plyne, že město mělo snahu problém řešit, k odstranění této vady ale nedošlo,“ řekl Jiří Landa při zdůvodnění. Díky vyhlášení mezitímního rozsudku nebude město platit soudní poplatek, který by se při výši částky vyšplhal k milionu korun.

Právní zástupce města Petr Trejbal po skončení jednání řekl, že je s rozsudkem spokojený. „Spekulovalo se o tom, že to děláme špatně, soud nám dal dnes zapravdu. Nikdy není jisté, jak soud dopadne. Ale je to jenom první stupeň, budeme čekat, jak dopadne odvolání,“ zhodnotil.

Město požaduje sedmdesát milionů, proto jsme se zeptali, jaký bude další postup. „Znalecký posudek, který určí výši náhrady, se ještě neudělal. Bude to dost nákladná záležitost a bude se vypracovávat až ve chvíli, kdy bude jasné, že smlouva je neplatná a že žalujeme bezdůvodné obohacení. Myslím, ale že na něj dojde a jsem překvapený, že jej nenavrhla žalovaná strana,“ uzavřel právní zástupce města Česká Lípa.

Posudek má zhodnotit všechny aspekty a určit cenu, za kterou se v České Lípě mělo jezdit. Vett by pak musel vrátit rozdíl mezi vyplacenou částkou a propočtenou cenou.