„Osm let je milou výsadou představitele České Lípy, aby u příležitosti městských slavností předal Poděkování několika Českolipanům, kteří si za své počínání zaslouží naše veřejné uznání,“ říká starostka Hana Moudrá a upřesňuje, že v pomyslném seznamu oceněných je již pětatřicet osobností.

Pamětní list spolu s cenou v podobě křišťálové plastiky s pískovaným textem předá letošním pěti výrazným osobnostem města starostka Hana Moudrá za přítomnosti delegací z partnerských měst, letos z německého města Mittweidy a polského Boleslawiece. Opět, stejně tak jako v loňském roce, bude oceněným předán finanční dar ve výši deseti tisíc korun.

„Svůj mimořádný přístup tyto osobnosti projevují v různých sférách lidského bytí a za to, co vykonaly ve prospěch svého města a svých spoluobčanů. Právem jim náleží projev naší úcty a obdivu. Bez podobných lidí by byl náš českolipský život mnohem chudší. Ledacos bychom v něm totiž postrádali. Třeba zajímavé kulturní akce, sportovní nadšení, historické souvislosti anebo dobré skutky,“ dodává dále starostka Hana Moudrá.