Občané města se již několik let ptají, kdy se budou moci koupat v dubickém koupališti. Doposud proběhlo několik pokusů, jak vyčistit vodu v této nádrži, ale byly neúspěšné. Hygienici zde pravidelně každý rok zakážou koupání kvůli nadměrnému výskytu toxických sinic.

Studii řešení areálu dubického koupaliště představil místostarosta Jan Stejskal. V místě, kde je nyní zázemí z buněk, má vzniknout venkovní bazén s brouzdalištěm. „Probíhá projednání projektové dokumentace pro územní řízení,“ upřesnil Jan Stejskal s tím, že předběžný odhad nákladů rekonstrukce celého areálu je padesát milionů korun. „Podrobný rozpis nákladů bude obsažen v dalším stupni projektové dokumentace. Prostředky na rekonstrukci v rozpočtu nemáme, proto budeme žádat o dotace z Evropského fondu,“ uvedl místostarosta.

Jednou z možných komplikací stavby je nedostatečná kapacita přípojek vody a elektrické energie. „Požádali jsme Severočeskou vodárenskou společnost o spoluúčast na posílení přípojky vodovodu. Při napouštění bazénu by se znatelně snížil tlak vody pro okolní objekty,“ uvedl Jan Stejskal.

Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS potvrdila, že kapacita stávajícího vodovodu v Dubici je dostatečná, město požádalo o posílení právě v souvislosti s koupalištěm. „Nyní se s konkrétní situací v Dubici seznamujeme,“ uvedla mluvčí SVS s tím, že hlavní investiční prioritou společnosti je zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Před nedávnem v Dubici skončila rekonstrukce kanalizace. Kvůli koupališti by se tu mělo začít kopat znovu. „Snažíme se práce na našich vodárenských sítích maximálně koordinovat, tj. vodovod i kanalizaci rekonstruovat souběžně, abychom ušetřili finanční prostředky a obyvatele co nejméně zatížili stavebním ruchem a dopravním omezením. Ne vždy se to podaří, z různých důvodů leckdy mimo naši působnost,“ konstatovala Dagmar Haltmarová.

Podle projektu, který zpracovala společnost BFB studio s.r.o. Praha, bude odstraněné stávající zázemí koupaliště z typových buněk a v těchto místech vyroste venkovní bazén s brouzdalištěm. Zázemí mu budou tvořit šatny, sociální zařízení, stanoviště plavčíka a úpravna vody. Venkovní bazén budou vyhřívat sluneční kolektory umístěné na střeše šaten.

„Výstavba bude rozdělená na tři etapy podle financí, které budou k dispozici. Se zahájením stavby počítáme v roce 2010,“ doplnil Jan Stejskal.
Stavbu nových bazénů v areálu koupaliště v Dubici musí ještě posvětit českolipští zastupitelé. To, jak by mohlo vypadat dubické koupaliště, vidíte na zobrazení, které vytvořili projektanti.