Astrologií a astrologickými záležitostmi se zabývá více než dvacet let. Až do roku 2004 bral astrologii jen jako svou velkou lásku a koníčka. Jeho astrologické vzdělání a dovednosti ovlivnili přátelé a učitelé, především staří klasičtí astrologové Vladimír Sládeček, jenž byl více než patnáct let jeho sousedem, přítel astrolog Vladimír Kuchař nebo Antonín Baudyš Jr. a současní astrologové.

Astrologie nemá u vědců na růžích ustláno. Mají ji za pavědu a za nástroj k obluzování lidí a tahání důvěřivcům peněz z kapsy. Co vy na to?
Ano, ale je to zejména proto, že astrologie se zmocnil bulvár, který si horoskopy mnohdy vymýšlí. A i když je zpracovávají astrologové, pracují jen s postavením Slunce, což je jen jeden prvek z velkého množství důležitých prvků jiných. Je samozřejmě nesmysl, aby se všem lidem jednoho znamení dělo najednou totéž. A co se týká vědátorů, tak ti napadají astrologii hlavně proto, že o ní nic nevědí. Ostatně celá věda je jen popis a zdůvodnění jevů, které se dějí. Její vývoj je pak jen výčet omylů a jejich oprav. Tak například bylo oficiálními učenci pařížské akademie vědecky dokázáno, že je vyloučeno, aby z nebe padaly kameny (meteority), anglickými učenci matematicky spočteno, že je vyloučeno, aby se vlak pohyboval po kolejích atd. Jinými slovy, to, že přesně nevíme, jak co funguje, ještě neznamená, že to nefunguje. Také není pravdou, že na nás nějaké planety působí, že Jupiter způsobuje štěstí, Saturn zase neštěstí atd. V tom jsme s oficiální vědou zajedno, i když sami vědci tvrdí, že astrologie nemůže fungovat, protože na nás planety nemají žádný vliv. Ale toto tvrzení, které s oblibou užívají, byť to žádný astrolog netvrdí, je stejný nesmysl jako říkat, že teploměr může za to, že máme čtyřicítku teploty a že jsme nemocní. Ne, teploměr pouze odráží určitý stav věcí, ze kterých pak usuzujeme, že jsme asi nemocní. Stejně tak nebeská tělesa nemohou za to, co se nám děje. Pouze odráží určité souvislosti mezi tím, co se odehrává na nebi a co se odehrává na zemi.

Astrologie a čtení osudu z hvězd je jistě velmi náročná a těžko naučitelná disciplína. Jaké vlastně musí mít ten, kdo se chce astrologii naučit, předpoklady?
Ale tomu tak už dávno není. Díky moderní výpočetní technice je opak pravdou. To, co bylo na astrologii nejobtížnější – tedy přesné výpočty postavení hvězd, dnes hravě zvládají počítačové programy, z nichž některé jsou dokonce zdarma. A principům výkladu se dá docela snadno naučit. Člověk jen musí chtít a být ochoten se této královské disciplíně pravidelně věnovat. Neboť i pro astrologii platí – cvičení dělá mistra, stejně jako každý sám osudu svého strůjce. Principy výkladu se pak lze naučit samostudiem z nepřeberného množství knih, případně studiem v astrologických školách, kterých je také dost. Ostatně i já sám možnost takového studia zde v České Lípě nabízím.

Jaký bude den 28. 8. 2008?
I když z numerologického hlediska toto datum vypadá velmi zajímavě, z pohledu královské disciplíny astrologie se zase tak výrazně nejeví. Postavení nebeských těles, které nyní na nebi panuje, ukazuje na dlouhodobější nepříjemné trendy. To znamená, že tento sklon se bude projevovat déle a to, co zde je popsáno se může projevit v časově větším rozmezí. Z těch problémových aspektů zde vidím především velké napětí mezi Uranem, jež obvykle (náhlé změny destrukčního charakteru) a seskupením tří nebeských těles – Venuší (zamilovanost a věci lásky), Marsem (bojovnost a konání) a Merkurem (myšlení, rozum, komunikace a obchod). To znamená, že především ve vztazích se bude projevovat větší sklon k náhlým událostem destrukčního charakteru, kdy bude tendence chovat se nerozumně, agresivně a lidé budou mít sklon k hádkám a konfrontacím.
Dále je zde velmi problémový aspekt mezi Plutem (pán podsvětí a smrti) s oněmi již zmíněnými nebeskými tělesy Venuší, Marsem a Merkurem. To by se dalo vyložit jako vyšší trend k totálním přerodům, zejména vztahů, jako je jejich ukončení a zrození nových na kvalitativně vyšší úrovni. A to obvykle bývá velmi bolestné.
Naštěstí jsou teď i velmi dobře postavená jiná nebeská tělesa v zemských znameních, které všechny ty napěťové prvky stabilizují. Takže lze očekávat, že vše bude zvládnuto docela dobře a že i náročné situace nakonec dopadnou jakž takž dobře.