Celý tento týden i týden následující si musejí řidiči z České Lípy dávat pozor, aby nepřehlédli přenosné dopravní značení, které je upozorňuje na blokové čištění vozovek a parkovišť od napadaného listí.

Nepozornost je totiž může vyjít až na několik tisíc korun pokuty a poplatku za odtah vozu, kterým se zapomnětlivý řidič bez závažných důvodů nevyhne. „Při blokových čištěních odtahujeme běžně. Odtah ale nenařizujeme. K tomu nemají strážníci v tomto případě pravomoc. Odtah nařizuje správce komunikace, tedy technický odbor města,“ vysvětlil zástupce ředitele českolipské Městské policie Antonín Doležal. To však nic nemění na tom, že právě do úřadovny městské policie řidiči, kteří značky neuposlechli, musejí chodit platit pokuty i poplatek za odtah.

„Značky upozorňující na blokové čištění umisťují pracovníci vždy minimálně sedm dní s předstihem. Při instalaci značení se pořizuje fotodokumentace pro pozdější jednání,“ vysvětluje mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová. Fotodokumentací má na mysli vyfotografování každého automobilu, který na místě v den vztyčení značek stojí. Podle fotografií pak na úřadě zjistí, zda odtažený řidič skutečně mohl, či nemohl o instalaci značení vědět.

„V případě, že majitel vozidla prokáže, že z vážných důvodů nemohl respektovat umístěné dopravní značení, jedná se například o pobyt v nemocnici, služební cestu nebo dovolenou, jsou pak majiteli vozidla náklady samozřejmě prominuty,“ dodává mluvčí. Pokutu proto neplatí a poplatek odtahové službě a případné parkovné za něj zaplatí město.

Takových případů je ale podle městského správce komunikací Pavla Gondy jen velmi málo. „Při každém blokovém čištění toto prokáží přibližně tři až čtyři řidiči,“ sdělil Pavel Gonda. Odtažených je přitom během dvou týdnů čištění i několik desítek. Řidiči, kteří nedokáží, že se o čištění nemohli dozvědět včas, pak vymýšlejí mnohdy velmi zajímavé historky, které vyprávějí hlídačům na záchytném parkovišti na sídlišti Špičák, kde všechny odtažené vozy končí.

„Nejčastěji tu slýchám, že řidič přijel z noční, nebylo kde zaparkovat, a tak zaparkoval v zákazu s tím, že si nařídil budík, ale ten pak neslyšel,“ vypráví jeden z hlídačů. Mnohokrát ale zažil kromě historek i kurióznější věci. „Byl tu jeden řidič, který se neuvěřitelně rozčiloval, že musel zaplatit pokutu i odtah. Jak byl rozčílený, tak vzal pětitisícovou bankovku, roztrhal ji a hodil ji do okénka s tím, že se jí máme třeba zalknout,“ říká hlídač s úsměvem. Do smíchu mu ale nebylo vždy. „Není to tak dávno, co mě jeden řidič napadl. Kromě toho jsem také zažil, že řidič přišel, nasedl do svého auta a snažil se projet skrz zavřenou bránu.“