Město přebírá neobsazené byty od Bytového družstva Lada a bude je pronajímat. Zároveň zastupitelé rozhodli, že město převezme od družstva i úvěr na výstavbu bytů na Ladech. Bytovému družstvu Lada zůstanou pouze dva domy, které se pokusí obsadit družstevníky. Znamená to tedy, že se dostane i na další zájemce, kteří si vloni podali žádost o nájemní byty, ale kvůli převisu poptávky se na ně nedostalo.

Pracovníci Bytového družstva Lada měli za úkol obsadit alespoň tři domy družstevníky. To se ale podařilo jen zčásti. Za dobu fungování bytového družstva, tj. od roku 2005, se jeho pracovníkům podařilo obsadit pouhých dvanáct bytů. V letošním roce sehnali čtyři zájemce o družstevní bydlení, zbylé byty obsadí do dvou let.
Ztráta za léta 2005 a 2006 dosáhla cca 750 tisíc korun. Jak upřesnila členka představenstva Bytového družstva Lada Jana Zejdová, ztráta za loňský rok je 110 tisíc korun.

„Když projekt začínal, byla představa taková, že město bude mít v družstvu majetkový podíl a všech sto čtyřicet bytů obsadí družstevníci,“ připomněla Jana Zejdová. „Vše se ale protáhlo a cena bytů je taková, že sem těžko nalákáme občany České Lípy, protože ti si za stejnou cenu postaví rodinný dům. Představenstvo mrzí, že se od projektu muselo odstoupit, ale město získalo majetek ve formě postavených domů, který se stále zhodnocuje.“
„Záležitost je svízelná a stále zůstává otázka, kdo neobsazené byty a náklady s nimi související bude platit? Jestliže by to měli platit družstevníci, kteří tam bydlí, je to věc velice ošidná, jestliže z rozpočtu města, je to ošidné taky. Současnou situaci vidím jako důsledek neodpovědného přístupu k věci a nesplnění úkolu představenstva – obsadit byty,“ komentoval zastupitel Jaromír Štrumfa.

Karel Bubeník se domnívá, že cena bytu, která je 23 tis Kč/m2 je na Českou Lípu příliš vysoká. „Už se stalo, tak to bylo vysoutěženo,“ konstatoval.
Nezájem lidí o drahé družstevní byty bude mít přímý dopad na rozpočet města. Na výstavbu bytů si družstvo totiž vzalo úvěr 214 milionů a původní představa byla, že město bude za úvěr pouze ručit. Tento závazek měl být placený právě z členských podílů družstevníků, což se nestane.
Úvěr nyní přebírá město, které jej začne ještě letos splácet. To se ale nelíbí některým zastupitelům.

„Přistoupením k závazku přebíráme veškerou odpovědnost. Druhý subjekt už k ničemu nepřimějeme. To nepovažuji za správné,“ poznamenal zastupitel Jan Riedl.
Představitelé Bytového družstva Lada podají zastupitelům na konci letošního roku zprávu o tom, jak naplnilo volné byty. Pokud se to nezdaří, budou zastupitelé v lednu příštího roku rozhodovat, co dál.