„Tuto službu poskytovalo více firem, proto jsme výběrovým řízením oslovili šest subjektů, abychom obstarávání správy nemovitostí sjednotili. Zvítězila liberecká firma,“ uvedla starostka Hana Moudrá.
Hodnotící komise posuzovala nabídky podle jediného kritéria – nabídkové ceny. „Stavební bytové družstvo Sever předložilo výši nabídkové ceny na cca sedm set tisíc Kč bez devatenáctiprocentní daně z přidané hodnoty za rok plnění předmětu zakázky,“ upřesnila mluvčí úřadu Kateřina Amrichová.
„Cena za správu majetku je daleko nižší než v minulých letech, kdy za ni město platilo přibližně dvojnásobek,“ řekla Hana Moudrá.
Předmětem zakázky je úplné obstarání správy nemovitostí, výkonu práv a povinností, včetně příslušenství a vnitřního vybavení u 533 objektů (z toho je 454 bytových jednotek a 79 nebytových jednotek).
Město si dalo do podmínek, že firma, která má sídlo v Liberci, bude mít kancelář i v České Lípě. „Musí také zajistit její provoz pro veřejnost s úředními hodinami minimálně v pondělí a ve středu 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod. po celou dobu platnosti této mandátní smlouvy. Smlouva bude uzavřena k datu 1. července 2008,“ dodala Kateřina Amrichová.
Správu velké části majetku města provádí do konce června společnost RK Rint Beroun. Ukončení její smluvy posvětili českolipští radní už v prosinci loňského roku. Tato firma majetek města spravovala několik let, pracovala také na rozsáhlé privatizaci městských bytů.
Jak vysvětlil místostarosta Jan Stejskal, na tuto činnost bylo uzavřených pět smluv. Důvodem výpovědi byla snaha sjednotit podmínky smlouvy na správu veškerého majetku města. „Výpovědní lhůta trvá půl roku,“ podotkl Jan Stejskal.
Namísto pěti smluv je tedy uzavřená jediná a navíc bude město platit zhruba polovinu toho, co doposud.