Červnová zasedání městských zastupitelů ve Cvikově i České Lípě byla ve znamení nepopulárních rozhodnutí a v obou případech to bylo stejné. Městští zastupitelé se rozhodli zvýšit daň z nemovitosti.
Majitelé domů, bytů i nejrůznějších provozoven ze Cvikova a České Lípy tak budou muset každoročně sáhnout hlouběji do kapsy.
Daň z nemovitosti se totiž v obou městech zvýšila rovnou na dvojnásobek.
Mohlo ale být hůře. „Zákon nám umožňuje zvýšit daň z nemovitosti až na pětinásobek původní sazby. My jsme se rozhodli, že daň zvýšíme v té nejmenší možné míře, tedy na dvojnásobek u nemovitostí určených k bydlení a na jeden a půl násobek u objektů, které slouží k podnikání,“ vysvětluje cvikovský starosta Ivo Čeřovský.
Stejně tak hovoří i představitelé České Lípy. Tam ale přistoupili ke zvýšení daně ve stejné míře u všech nemovitostí i přesto, že jim zákon umožňuje zvýšit daň u podnikatelských objektů pouze o polovinu.
Kromě tohoto jednoho rozdílu bylo stejné i jednání zastupitelů v obou městech. Ve Cvikově i v České Lípě chtěla zvýšit daň pouze vládnoucí pravicová část zastupitelů a ti opoziční levicoví ji chtěli ponechat na stávající míře.
Potřebná nadpoloviční většina hlasů byla ale v obou případech na straně zastánců zvyšování daně a námitky opozice tak byly téměř zbytečné.
Jediné, co se na zvyšování daně z nemovitosti zdá jako pozitivní, je fakt, že majitele nemovitostí nečeká žádná další administrativa.
Ti, co už mají přiznání k dani z nemovitosti podané a nebudou na svém domě či bytě dělat žádné úpravy, které by byly důvodem k novému podání přiznání, nemusejí dělat vůbec nic.
Pouze na začátku příštího roku počkají na dopis od finančního úřadu, ve kterém naleznou i složenku s částkou vyšší, než byli z předchozích let zvyklí.