Zvýšení daní z nemovitostí, které platí jejich majitelé, se týká i České Lípy. Místní zastupitelé v posledním možném termínu schválili navýšení o sto procent, které bude platit od příštího roku. Představitelé radnice ale neřekli, jak budou peníze, které město takto získá, využity.
Starostka Hana Moudrá nejprve navrhla koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 3, to znamená nárůst o dvě stě procent. Tento návrh se setkal s nevolí zastupitelů, zejména levicových.
„Toto navýšení považuji za velmi razantní,“ komentovala Jana Zejdová. „Krajská města daň nezvyšují vůbec. Za chybu považuji, že tento krok neprojednal finanční výbor. Nevíme tak, jaký příjem pro město to znamená.“
Většina oponentů tohoto navýšení zmiňovala nárůst cen a plateb v jiných oblastech, například zvyšování cen benzinu či platby u lékařů. Jan Riedl připomněl také prodeje domů na náměstí. „Na jedné straně se zbavujeme majetku, který nám přináší užitek, na druhé straně bychom měli schvalovat razantní nárůst daně z nemovitostí. Rozprodávali jsme byty, ale následně lidi zatížíme vyšší daní, to není logické,“ řekl. O jeho návrhu na padesátiprocentní navýšení se nehlasovalo, protože zákon umožňuje koeficienty 1, 2 nebo 3, nikoliv 0,5.
Starostka Hana Moudrá připomněla, že koeficient 3 (dvousetprocentní navýšení) má být předmětem diskuse. „Jestliže v tomto měsíci zvýšení daně neschválíme, do konce roku už to nemůžeme udělat.“
Podle Jaromíra Štrumfy by se daň měla odvíjet od nákladů, které město vynakládá na úklid sněhu kolem domů, sekání trávy a podobně. Petr Máška dokonce vyslovil myšlenku, že pokud se zvýší daň, měla by se zlepšit údržba zeleně.
Zastupitelé napříč politickým spektrem nakonec schválili koeficient 2, tj. navýšení o 100 procent.
Daň z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., a od roku 1993 nedošlo k úpravám sazeb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl obcím možnost jak daně z nemovitostí zvýšit, a to zavedením místního koeficientu ve výši 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí celková daňová povinnost poplatníka.
Využití tohoto koeficientu je plně v kompetenci města, některá se rozhodla daň nezvyšovat vůbec. Navýšení je příjmem do rozpočtu města. V letošním roce tak Česká Lípa získala jedenáct milionů.