Zahájení digitálního vysílání pěti českých programů a zároveň ukončení analogového vysílání programu ČT 2 z Bukové hory postřehlo v České Lípě jen málo lidí. Především lidí z panelových domů se změna nijak nedotkla. Dvojka jim stále běží a nechytají žádné jiné programy, a to i přesto, že již vlastní moderní televizor s digitálním tunerem či set top box. Krátké vysvětlení k tomu podala pracovnice společnosti SBD Liberec, která spravuje velkou část panelových domů v České Lípě. „Jsme napojení na vysilač na Ještědu,“ sdělila. Více však o problematice příjmu televizního signálu nevěděla, stejně jako ostatní oslovení pracovníci společnosti.

Podrobněji se o digitalizaci rozhovořil až specialista na televizní techniku Karel Rutte ze Stružnice. „Česká Lípa je analogovým vysíláním pokrytá dvěma vysílači. Z Bukové hory a z Ještědu. Antény přijímají signál z jednoho z nich nebo zároveň z obou,“ vysvětluje Karel Rutte. „Buková hora vysílá všechny programy digitálně a kromě dvojky i analogově. Kdo je závislý pouze na analogovém vysílání a anténu má nasměrovanou pouze sem, tak ČT 2 nechytá. Ti, co ji chytají, mají anténu otočenou na Ještěd, který vysílá zatím pouze analogově. Těch se změna proto nijak nedotkla,“ dodává.

Kdo ČT 2 nechytá, má možnost přesměrovat anténu z Bukové hory na Ještěd a vrátit stav tam, kde byl před odpojením analogu z Bukové hory. To však je podle Karla Rutta skutečně krok zpět a navíc si předělání antény vyžádá přibližně sedm tisíc korun na technické úpravy, které za několik měsíců, až Ještěd také přestane analogově ČT 2 vysílat, přijdou vniveč. Mnohem lepší variantou je podle něj zůstat připojení na Bukovou horu a zajistit si v domě příjem digitálního signálu. To je ale práce pro specialisty a je nutné kontaktovat správce domu.

Spráce domu by měl nechat překontrolovat a případně upravit rozvody televizního signálu v domě. Domy stavěné v sedmdesátých a osmdesátých letech totiž mají tyto rozvody zastaralé a digitální signál šířit do domácnosti neumí. K tomu je zapotřebí buď úplné předělání rozvodů, či přímo ke společné anténě nainstalovat zařízení, které umožní převést přijímané digitální signály na kmitočet, který současné vedení dokáže do bytů rozvést.

„V některých domech se s těmito úpravami začalo už více než před rokem. Problém je ale v tom, že nebyl jasně stanovený plán digitalizace. Původně se totiž hovořilo o tom, že všechny programy poběží na kanále 58. Nyní je to ale jinak. Některé běží na tomto kanále a veřejnoprávní televize běží na kanále 33. Rozvody v některých domech na tento kanál uzpůsobené nejsou a programy České televize lidé i nadále z Bukové hory musí přijímat analogově, tedy bez ČT2,“ vysvětluje Karel Rutte.

Připravit technologii i na digitální přenos tohoto kanálu podle něj už ale není takový problém a investice odhaduje na celý dům na přibližně sedm tisíc korun.

Co mají lidé dělat, když chtějí přijímat digitální vysílání už nyní?

Karel Rutte, odborník na televizní techniku: "Kontaktujte správce domu, který by měl zajistit kontrolu a případné předělání rozvodů v domě tak, aby byly rozvody tento signál schopné šířit. To si žádá přibližně deset tisíc korun na celý dům. Kdo má již televizor s digitálním tunerem, tak mu pak stačí přeladit programy. Kdo jej nemá, musí si zakoupit set top box.
Nečekejte na poslední chvíli. Už nyní mají všichni specializovaní technici hodně práce a s blížícím se úplným ukončením analogového vysílání se čekací doby na odborníky budou stále zvětšovat."