Úspory energií, oživení vodního hradu Lipý nebo rekonstrukce dětských hřišť, takové akce na příští rok plánuje českolipská radnice. Spolufinancované budou ze státních nebo evropských dotací.

Tyto akce ale musí město nejprve zaplatit ze svého rozpočtu. Důvod vysvětluje místostarosta Jan Stejskal: „Slíbenou dotaci nezískáme v okamžiku, kdy se pustíme do realizace, ale teprve po jejím dokončení a vyúčtování,“ připomíná jedno z hlavních pravidel. „Pro rozpočet města to pak znamená jediné, město musí ve výdajích pamatovat i na tzv. předfinancování všech dotovaných projektů.“ Jestliže je projekt rozplánovaný do několika let, musí být město připraveno, že očekávaný finanční podíl z celkových nákladů obdrží až po konečném vyúčtování.

V letošním roce se uskutečnily dvě akce s podporou dotací: výměna sedaček a podlahové krytiny v kině kulturního domu Crystal (celkové náklady 1,85 milionů, dotace 800 tisíc) a rekonstrukce památníku na náměstí Osvobození (náklady 1,834 milionů, dotace 1,26 milionů korun).

Zateplení dvou budov

Jak uvedla mluvčí úřadu Kateřina Amrichová, město má přislíbené dotace na akce, které se uskuteční v roce 2009. „Na zateplení střechy, výměnu oken, zateplení fasády a opatření související s regulací topného systému v základní umělecké škole jsme získali dotaci ve výši 11,8 milionů z operačního programu životního prostředí. Práce začnou v dubnu,“ uvedla Kateřina Amrichová.

Druhou akcí podporovanou z programu životního prostředí je zateplení domu s pečovatelskou službou v České Lípě. „Zde půjde o zateplení střechy, výměnu oken a lodžiových stěn a zateplení fasády. Obě akce jsme připravili na základě energetického auditu,“ připomněla Kateřina Amrichová. V tomto případě jsou celkové náklady téměř 25 milionů korun, dotace činí 10,4 milionů.

Vznikne expozice textilu

Díky dotaci EU vznikne v areálu vodního hradu Lipý, konkrétně v bývalém hospodářském stavení, expozice, která přiblíží historii textilu. „Zahájení úprav prostor hradu je připraveno na druhou polovinu příštího roku a akce by měla být završena v roce 2010. Celkové náklady jsou vyčísleny na 16 milionů, dotace z Evropské unie má být 13 milionů,“ doplňuje mluvčí úřadu.

Z norských fondů budou spolufinancované úpravy dětských hřišť u pěti českolipských mateřských školek. „V současné době probíhá intenzivní příprava řady dalších žádostí. Jako nejvýznamnější lze označit rekonstrukci a modernizaci sportovišť v České Lípě,“ komentuje starostka Hana Moudrá.

Radnice také počítá s pokračováním výstavby cyklostezky Varhany, revitalizací koupaliště Dubice a v neposlední řadě elektronický vizuální systém MHD na vybraných zastávkách. „V přípravě je také řada neinvestičních projektů zaměřených na posílení rozvoje cestovního ruchu, na nové možnosti dalšího rozvoje vzdělávání úředníků i na mezinárodní přeshraniční spolupráci,“ pokračuje Hana Moudrá.

„Zmínit lze například projekt Česká Lípa-Boleslawiec, společné a odlišné aneb sousedé Slované, poznejme se, který se v současné době intenzivně připravuje,“ doplňuje projektový manažer města Jiří Samšiňák.