Už jednou tento návrh projednávali, po měsíci se opět vrátil. Proti původnímu znění ustanovení o předkupním právu za prodejní cenu (3,6 milionů) se ohradil nový majitel Milan Baier.

„Toto ustanovení mělo svůj význam, a to ve snaze zabránit případným spekulacím s nemovitostmi. Jsem majitelem sousedního objektu čp. 168, do jehož rekonstrukce hodlám investovat přes dvacet milionů, a podobně chci opravit i dům čp. 167,“ vysvětlil Milan Baier. Argumentuje tak, že koupě nebyly spekulativní, hodlá si domy ponechat. „Pro bankovní ústav je ale limitující prodejní cena v případě uplatnění předkupního práva, což je 3,6 milionu.

Rekonstrukce bude mnohem nákladnější,“ vysvětluje svou žádost Milan Baier. Ve smlouvě o prodeji domu na náměstí je ustanovení, že město má časově neomezené předkupní právo za cenu, kterou zaplatil při koupi Milan Baier.

„Tato klauzule je ve smlouvě kvůli snaze zabránit případným spekulacím. Majitel se dostal do problémů a banka mu nechce půjčit na opravu domu. Jde o to, aby při uplatnění předkupního práva byly do ceny započteny prokazatelné investice,“ vysvětlil Petr Skokan.

Jana Zejdová shrnula, že na celou věc jsou čtyři právní názory. „Jde o to, aby byla vyjádřena cena, za kterou by vlastník nabízel městu odprodej,“ řekla.
Zastupitelka Jitka Lukášková připomněla velmi vstřícnou cenu, za niž Milan Baier dům koupil. „Kdyby za dům zaplatil cenu tržní, bylo by vše jinak,“ konstatovala. V červnu letošního roku totiž někteří zastupitelé navrhovali prodávat domy v lukrativní části města formou veřejné dražby. Tak by se bývalo zabránilo spekulacím o tom, zda stanovená cena je skutečně tržní, nebo nikoliv.

Zastupitelé nakonec odsouhlasili, že v kupní smlouvě ponechají klauzuli o předkupním právu, ale cena nebude původní, nýbrž navýšená o investice vložené do rekonstrukce domu.